Je li Đavao/Sotona osoba ili sila/personifikacija zla?

Iako je mnoge ljude uvjerio da ne postoji, Sotona je vrlo stvarno, osobno biće, izvor sveg nevjerovanja i sveg moralnog i duhovnog zla na svijetu. Nazvan je različitim imenima u Bibliji, uključujući i ime Sotona (što znači “protivnik” – Job 1,6; Rimljanima 16,20), vrag ( “klevetnik” – Matej 4,1; 1. Petrova 5,8), Lucifer (Izaija 14,12), zmija (2. Korinćanima 11,3; Otkrivenje 12,9), i još mnogim drugim.

Postojanje Sotone kao osobe je dokazano zato što ga je Gospodin Isus tako prikazao. Isus se prema njemu često odnosio imenom (npr. Luka 10,18; Matej 4,10) i nazivao ga “princem ovog svijeta” (Ivan 12,31; 14,30, 16,11).

Apostol Pavao je nazvao Sotonu “bog ovoga svijeta” (2. Korinćanima 4,4) i “princ zračnih sila” (Efežanima 2,2). Apostol Ivan je rekao: “sav je svijet pod Zlim” (1. Ivanova 5,19) i da je Sotona “zavodnik svega svijeta” (Otkrivenje 12,9). Ovo ne mogu biti opisi bezlične sile ili personifikacije zla.

Pismo uči da, prije nego što su ljudi i svijet stvoreni, Bog je stvorio “nebrojene tisuće anđela”, nebesko mnoštvo duhovnih bića velike snage i inteligencije. Najveći od ovih bića su kerubini, koji služe oko Božjega trona, i “pomazani kerubin” je na početku bio sam Sotona (Ezekiel 28,14). Bio je “pun mudrosti i savršen u ljepoti.”

Bog nije stvorio Sotonu kao zlu osobu. Anđeli, kao i ljudi, su stvoreni kao slobodni duhovi, ne kao strojevi koji ne razmišljaju. Mogli su odbaciti Božju volju i pobuniti se protiv Njegovog autoriteta po vlastitoj želji.

Prvi grijeh kod ljudi i anđela je grijeh nevjere i ponosa. Sotona je rekao u svom srcu: ” ‘Uspjet ću se na nebesa … prijesto ću sebi dići … užas ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.” (Izaija 14,13; 14). Opet, ovo ne mogu biti djela ili želje bezlične sile.

Isus nam je također spomenuo neke Sotonine karakteristike. Krist je za njega rekao da je bio ubojica otpočetka, da nije volio istinu, da nema istine u njemu, i da kada govori laže, govori svojim jezikom, jer je lažac i otac laži (Ivan 8,44).

Vrlo je bitno da kršćani prepoznaju stvarnost Sotone te razumiju da on obilazi kao ričući lav čekajući koga da proždre (1. Petrova 5,8). Nemoguće je pobijediti grijeh i kušnju svojom snagom, ali Pismo nas uči kako da budemo snažni. Moramo obući sve oružje Božje da se održimo protiv kušnje (Efežanima 6,13).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.