Ljudi koji imaju najmanje 2 djece su zdraviji i duže žive, tvrdi istraživanje

Ljudi koji imaju najmanje dvoje djece su zdraviji i duže žive zbog toga što imaju podršku svoje djece i pate od manje stresa.

Svi znamo da djeca donose veselje, koliko god posao roditelja ponekad bude težak. Međutim, sada i istraživanja pokazuju da imati djecu znači imati zdraviji život.

Istraživanja su pokazala da roditelji žive duže. Proučavali su muškarce i žene koji su rođeni između 1911. i 1925. godine, kao i njihovu djecu. Rezultati su pokazali da roditelji žive duže zbog toga što imaju podršku svoje djece i zbog toga što pate od manje stresa, prenosi Brightside.

Odnosi se i na muškarce i na žene

Jedno je drugo zanimljivo istraživanje pokazalo da majke s 2 biološke djece žive duže od žena koje nemaju djece, pa čak i od žena koje imaju 1 dijete. Zar to nije fascinantno?

Broj djece važan je za život i muškaraca i žena. Isto je to istraživanje analiziralo korelaciju kod muškaraca. Rezultati su pokazali da muškarci s 2 djece žive duže od onih koji nemaju djece, koji imaju 1, 5 ili više djece.

VIDI OVO: Židovska metoda odgoja djece je najbolja na svijetu: 7 zlatnih načela za roditelje

Roditelji dvoje i više djece su zdraviji

Čak i posvajanje pozitivno djeluje na roditelja

Dobrobiti su iznenađujuće i poticajne. Žene koje su usvojile 2 djece imale s u duži životni vijek od bioloških majki. No još je zanimljivije to da su roditelji s 2 posvojene djece dužeg vijeka od roditelja koji imaju 4 i više posvojene djece.

Još je jedan zanimljiv zaključak taj da posvajanje djece dodaje oko 3 godine životu majke. Posvajanje 2 ili 3 djece dodaje 5 godina njihovom životu. Ovo se isto tako može objasniti brigom koju djeca pružaju svojim roditeljima u starosti. Ovo su vrlo tople i pozitivne vijesti za sve obitelji koje se proširuju!

Život se dodatno proširuje ako su posvojena djeca iz druge kulture

Ono što možda najviše iznenađuje je učinak posvajanja djece koja dolaze iz druge kulture od roditelja. Isto je istraživanje pokazalo da roditelji koji posvajaju djecu iz druge kulture žive duže od roditelja koji posvajaju djecu iz domaće kulture (svoje države), iz miješane kulture (domaće i strane kulture) te od bioloških roditelja.