6 vrsta ljudi koje kršćani trebaju izbjegavati

Iako nas Isus poziva da ljubimo sve ljude i iskazujemo im dobro, uključujući i neprijatelje, ipak postoje neki ljudi koje bi kršćani trebali izbjegavati.

Biblija nas opetovano upozorava koga se kršćani sve trebaju čuvati i kloniti.

1. Čuvati se onih koji izazivaju razdore i sablazni raznim krivovjerjima.

„Čuvajte se onih koji izazivaju razdore i sablazni protivno nauku koji ste vi naučili, i uklonite se od njih. Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Isusu Kristu, nego svom trbuhu, te slatkim i laskavim riječima zavode srca nedužnih“ (Rimljanima 16,17-18).

„Čovjeka krivovjerca nakon prve i druge opomene odbijaj, znajući da je takav izopačen i griješi — taj sam sebe osuđuje“ (Titu 3,10-11).

2. Kloniti se onih koji pate od zapitkivanja i prepiranja.

„Ako tko naučava drukčije i ne pristaje uza zdrave riječi našega Gospodina Isusa Krista i nauk koji je u skladu s pobožnošću, uobražen je, ništa ne zna, nego boluje od zapitkivanja i prepiranja, od čega nastaje zavist, svađa, klevete, zla sumnjičenja, rječkanja ljudi iskvarena uma i lišenih istine, koji smatraju da je dobitak pobožnost. Takvih se kloni!“ (1. Timoteju 6,3-5).

kashclick / Pixabay

3. Kloniti se licemjera, onih koji se samo pretvaraju da su vjernici.

„A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. Jer ljudi će biti sebeljupci, srebroljupci, hvalisavci, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalni, nesveti, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdani, surovi, nedobroljubivi, izdajice, nepromišljenici, umišljenici, ljubitelji užitaka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali su se sile njezine odrekli. I njih se kloni!“ (2. Timoteju 3,1-5).

„Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja“ (Luka 12,1).

„No sad napisah vama da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio ili bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvime ni jesti! Ta što je meni do toga da sudim i one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? A one vani sudi Bog. Stoga uklonite opakoga između sebe samih“ (1. Korinćanima 5,11-13).

4. Kloniti se braće koji žive neuredno i lijeno.

„Zapovijedamo vam pak, braćo, u ime Gospodina našega Isusa Krista, da se klonite svakog brata koji živi neuredno i ne po predaji koju je primio od nas… Jer čujemo da neki među vama žive neuredno, ništa ne rade, nego se miješaju u tuđe stvari“ (2. Solunjanima 3,6. 11).

„Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici, obilježite ga i ne družite se s njim, da se postidi, ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga opominjite kao brata“ (2. Solunjanima 3,14-15).

„Ne zavaravajte se: druženje s lošima kvari dobre običaje“ (1. Korinćanima 15,33).

StockSnap / Pixabay

5. Čuvati se bezbožnika, izrugivača i pohlepnika.

„Jer ušuljali su se neki ljudi koji su već odavna predbilježeni za tu osudu, bezbožnici koji milost Boga našega promeću u razvratnost i niječu jedinoga Gospodara, Boga, i Gospodina našega Isusa Krista“ (Judina 1,4)

„Tako ipak i ovi sanjari kaljaju tijelo, odbacuju gospodstvo i pogrđuju dostojanstva“ (Judina 1,8).

„To su mrmljavci, nezadovoljnici, što za požudama svojim hode, usta im oholosti govore i u lice se ulaguju radi dobitka“ (Judina 1,16).

„A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. Oni vam govorahu da će u posljednje vrijeme biti podrugljivaca koji će hoditi za bezbožnim svojim požudama. To su oni koji se odvajaju, sjetilnici, koji nemaju Duha“ (Judina 1,17-19).

„Pazite, čuvajte se i pohlepe, jer ako tko i obiluje, život mu nije u onome što posjeduje“ (Luka12,15).

Angela_Yuriko_Smith / Pixabay

6. Čuvati se lažnih učitelja i proroka.

„Pazite dakle na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da napasate crkvu Božju koju steče svojom krvlju. Jer ja znam ovo: poslije mojega odlaska ući će među vas vuci okrutni koji ne štede stada. I između vas samih ustat će ljudi koji će govoriti iskrivljeni nauk da bi odvukli učenike za sobom“ (Djela 20,28-30).

„Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izašli u svijet“ (1. Ivanova 4,1).

„Jer na svijet dođoše mnogi zavodnici, koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i antikrist. Čuvajte se da ne izgubimo što smo stekli, nego da primimo potpunu plaću. Tko god čini prijestup i ne ostaje u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku Kristovu, taj ima i Oca i Sina. Ako tko dolazi k vama a ne donosi toga nauka, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Jer tko ga pozdravlja, dionik je zlih djela njegovih“ (2. Ivanova 1,7-11).

„I nemajte udjela u besplodnim djelima tame, već ih radije razotkrivajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se razotkriva, svjetlošću se očituje. Jer sve što se očituje, svjetlost je“ (Efežanima 5,11-13).

Dakle, vrlo je važno da se iskreni Kristovi sljedbenici klone krivovjernika, laskavaca, svadljivaca, licemjera, neradnika, bezbožnika, podrugljivaca, lakomaca i zavodnika.

Izvor: Biblijaiznanost.net