Ljudsko srce koje je spremno primiti svaki blagoslov
Foto: Pexels

Ljudsko srce se prepoznaje po osjetljivosti prema grijehu. Ako je samo malo popustilo prljavoj mašti ili dozvolilo svojoj želji da na trenutak potamni, ono se pred Gospodinom ožalošćeno kaje.

Kamenom srcu ne smeta ni veliko bezakonje, ali srce od mesa drugačije osjeća. ”Da ne skreće s Tvoga puta, da ne griješi i ne luta, daj mi Bože srce smjerno, istinito, stalno vjerno!

Obnovljeno srce od mesa je osjetljivo na Božju volju. Moja samovolja je vrlo tvrda i teško se podređuje Božjoj volji, ako mi je dano srce od mesa moja će volja zatreperiti na svaki nebeski dah poput lipe, savijat će se na svaki vjetrić Božjeg Duha.

Prirodna ljudska volja je hladna, tvrda kao željezo koje još nije kovano i obrađeno. Obnovljena volja je poput rastaljenog metala, uobličena milostivom Božjom rukom.

VIDI OVO: Što znači biti čist srcem?

U srcu od mesa ima nježnih osjećaja. Tvrdo srce ne ljubi Spasitelja dok obnovljeno srce gori ljubavlju prema Njemu. Tvrdo srce je sebično i buni se: ”Zašto da plačem radi grijeha? Zbog čega da ljubim Gospodina?” Ali obnovljeno srce govori: ”Gospodine, Ti znaš da Te ljubim, pomozi mi da Te ljubim još više!”

Takvo srce ima mnoge prednosti jer u Njemu prebiva Sveti Duh i stanuje Gospodin Isus. Spremno je primiti svaki blagoslov i svaki blagoslov ulazi u njega. Usmjereno je tako da donosi duhovni plod na slavu Božju i zato mu se Gospodin raduje.

Nježno srce je najjača obrana protiv grijeha i najbolja priprema za nebo. Obnovljeno srce se stalno nalazi na stražarskom tornju i čeka dolazak Gospodina Isusa. Imaš li ti takvo srce?

Autor: Charles Spurgeon