Majčina molitva

Majčina molitva je jedna od najljepših molitvi koju majka može izmoliti za sebe i za svoju djecu. Ako ste majka i trebate molitvu, slobodno koristite ove riječi!

Molitvu možete izmoliti gledajući video ili ispod u tekstu:

Oče Sveti, Besmrtni, od kojeg dolazi sva dobrota i blagost, ponizno Te molim za djecu koju si mi dao da ih rodim. 

Sačuvaj ih u svome milosrđu i svetosti da se Tvoje Ime u njima proslavi. Uputi me u Tvojoj milosti kako da ih podignem za slavljenje Tvoga svetoga Imena, a na korist drugih ljudi. Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to. 

O, Gospodine, rasvijetli razum moje djece Tvojom mudrošću da nauče dušom i mišlju Tebe voljeti. Usadi u njihova srca strah i odvratnost prema svakom poroku, kako bi bez grijeha išli pravim putem.

Ukrasi njihove duše čistoćom, dobrotom, poniznošću, marljivošću, strpljivošću i svakom kreposti. Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži.

Blagoslovi moju djecu da napreduju u vrlinama i svetosti, i rastu pod Tvojom zaštitom, a u ljubavi poštenih ljudi.

VIDI OVO: Molitva za djecu: Najbolje molitve za zaštitu i blagoslov djece

Neka anđeli budu s njima i štite ih u mladosti od pokvarenih misli, zlih i grešnih iskušenja ovoga svijeta i od zamki nečistih duhova. A kad moja djeca pred Tobom sagriješe, ne okreni svoje lice od njih, nego po Tvome milosrđu budi milostiv i njima, jer Ti si jedini koji čistiš ljude od svakoga grijeha.

Nagradi moju djecu svim zemaljskim dobrima i svime što im je potrebno za spasenje. Sačuvaj ih od bijesa, ljutnje, nesreće, zla i muka kroz sve dane njihova života.

O, dobri Gospodine, molim Ti se, nagradi i mene radošću i veseljem od moje djece. Sačuvaj me u čednosti i pravednosti da sa svojom djecu mogu stati pred Tebe u Dan strašnog suda Tvoga i da Ti bez straha kažem: ″Evo me, Gospodine, s djecom koju si mi dao da zajedno s njima veličam Tvoje sveto Ime Oca i Sina i Svetoga Duha sve dok postoji ovaj svijet.“ Amen!