mali proroci

Proroci su imali težak život. Iako su uživali u privilegiji širenja nevjerojatnih vijesti o pokajanju i obnovi, to nisu bili u mogućnosti sve dok nisu okusili progone zbog Božjeg suda. Njihovi pozivi na pokajanje obično nisu nailazili na poslušnost. Loši brakovi, grozne noćne more i puno plakanja je ono što ih je obilježilo.

Predvidjeli su i upozoravali o asirskim osvajanjima. Uništenje njihovog naroda dovelo je do idolopoklonstvo i babilonsko sužanjstvo. Ovi mali proroci su nedvojbeno bili vrlo važni u povijesti Izraela. Najnevjerojatnije, prorokovali su i o dolasku kralja.

Hošea

Tko je on bio: Hošein pobožni brak je bio rastrgan preljubom. U njegovo vrijeme Bog je svakodnevno gledao u nevjeru svoga naroda. I dok je većina malih proroka doživljavala teška vremena za vrijeme svojih poziva, Hošea je živio ono što je Bog gledao svakoga dana: oženio je Gomeru, prostitutku koja se često vraćala svojim promiskuitetnim načinima života. Hošea je bio aktivan kao prorok od sredine pa do kraja 700-tih godina prije Krista, što je bilo blizu vremenima Izaije i Miheja. „Riječ Gospodnja, koja dođe Hosei, sinu Beerijevu, u dane kraljeva Judinih Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije i u dane Jeroboama, sina Joašova, kralja Izraelova“. (Hošea 1,1)

Zbog čega je Hošea važan: Ne samo da se zbog nje Kristov sljedbenik može povezati na osobnoj razini kada osjeti da mu se srce udaljava od Boga, već isto tako može doživjeti Božje opravdanje i obnovu na osobnoj razini. Usporedba odnosa Izraelaca s Bogom i Hošein brak s Gomerom povezuje čitatelje s Božjim osjećajima i to ne samo po pitanju pravednog suda već i po pitanju izdaje koju je osjetio od naroda koji On naziva svojim.

Stihovi za zapamtiti:Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice“. (Hošea 6,6)

Joel

Tko je bio on: Iako se malo toga zna o ovome proroku, to što je središte Joelove knjige bio Jeruzalem i hram nam govori da je živio u glavnom gradu Judeje te da je ondje služio kao prorok. Vrlo je vjerojatno da je Joel proučavao ostale proroke i povijest Božjeg naroda u njegovoj malenoj knjizi od tri poglavlja možemo pronaći citate od različitih drugih proroka.

Zbog čega je Joel važan: Katastrofa tek što je pogodila narod Judeje. Najezda skakavaca je uništila brojne usjeve i živote ljudi, a Joelova poruka je upozoravala na nove, nadolazeće pošasti. Joel je molio svoj narod neka „razderu svoje haljine, a ne svoja srca“ i neka pokažu istinsko pokajanje. Važna terminologija kao što je „Dan Gospodnji“ i prorokovanje događaja u kojemu će Duh Sveti biti izliven na vjernike se isto tako mogu pronaći u njegovoj kratkoj knjizi od tri poglavlja.

Stih za zapamtiti:I dogoditi će se nakon toga da ću izliti svoga duha na svako tijelo; i proricati će vaši sinovi i vaše kćeri i starci vaši će snove sanjati, vaši mladići će viđenja imati“. (Joel 2, 28)

Amos

Tko je on bio: Farmer, uzgajivač smokava, pastir i čovjek odlučne hrabrosti, Amos je stajao nasuprot oniih koji ga nisu htjeli slušati zbog njegovih skromnih početaka. Amos je znao da mora proširiti poruku koju je Bog stavio u njega. Otišao je iz Jude kako bi putovao u Izrael u vremenu kada je nacija bila u stabilnom stanju, ali je njome vladao pokvareni Jeroboam Drugi.

Zbog čega je Amos važan: Amos je svoje proroštvo započeo na fascinantan način. Počeo je tako što je navodio grijehe i govorio o uništenju koje će zadesiti izraelove neprijatelje. Svi oni koji su okruživali Izrael će biti suđeni zbog njihovih zločina protiv čovječnosti i tada Amos svoju pažnju usmjerava na Izrael, koji isto tako neće pobjeći od kobnih proroštava koja se odnose na Izrael. Izrael će biti suđen zbog svojih zločina protiv Boga koji „riče poput lava sa Siona“. Taj sud će doći u obliku Egipta i Asirije.

Neki proroci imaju poznatu nit pokajanja koja je protkana preko svih njihovih poetičnih predviđanja, ali Amos čuva nadu za sam kraj. U stvari, za to čeka posljednji ulomak teksta. On govori poruku da narod treba prestati s ludošću idolopoklonstva i da se Izrael treba pokajati. Samo tada će Izraela Bog postaviti u Obećanu zemlju iz koje više nikada neće biti iščupan.

Stih za zapamtiti:U ono vrijeme podignut ću raspali šator Davidov, zatvorit ću pukotine njegove, popravit ću ruševine njegove sagradit ću ga, kao što je bio u dane prošlosti“. (Amos 9, 11)

Obadija

Tko je on bio: Obadija je bilo uobičajeno ime, tako da se ova knjiga ne može sa sigurnošću povezati niti s jednim Obadijom koji je spominjan u Starome Zavjetu. Uz to, vrijeme je isto tako diskutabilno. Stihovi 11-14 ukazuju na to da je ova knjiga vrlo vjerojatno napisana negdje u vrijeme kada je i Jeremija bio aktivan (nadalje proroštvo Jeremije i Obadije je vrlo slično).

Zbog čega je Obadija važan: Paul Carter kaže: „Knjiga proroka Obadije je bila sačuvana iz razloga što ona podsjeća na to da će pokajanje naroda biti prihvaćeno kao izraz vjere“. Unatoč tomu što je sud izrečen nad Edomom (potomcima Ezavljevim), bez obzira na to knjiga nam govori da iako niti jedan narod neće moći izbjeći Božji sud, svatko se može pokajati i svakome može biti oprošteno.

Stih za zapamtiti:Jer je blizu dan Gospodnji nad svim narodima! Kako si činio, tako će ti biti: “djela tvoja Padaju natrag na vlastitu glavu tvoj“. (Obadija 1, 15)

Jona

Tko je on bio: Jona je jedan od najpoznatijih (ako ne i najpoznatiji) malih proroka. Bio je aktivan u osmome stoljeću prije Krista i imao je osobnih problema sa građanima grada Ninive, glavnoga grada Asirije. Priča o tome kako ga je progutala ogromna riba se vjerojatno i sada pripovijeda na subotnjim biblijskim proučavanjima.

Zbog čega je Jona važan: Jona je pokušao pobjeći od svoga poziva, no ova knjiga pokazuje to da će Bog dopustiti da njegov narod čak i prođe drastičnim zaobilaznicama kako bi ih vratio na pravi put. S ovime se mogu poistovjetiti oni koji propitkuju Božje načine i pitaju se zašto radi neke stvari. Ipak, ova knjiga čitatelju pokazuje i to da bez obzira na to slagali li se mi ili ne, Boža volja će na kraju prevladati. On će pokazati svoju milost onima koji mu se suprotstave, čak i ako skrenu sa pravoga puta.

Stihovi za zapamtiti:Vode me stežu sve do gušenja dok valovi *ponora me okružuju; trstike će biti isprepletene iznad moje glave“. (Jona 2, 6)

Mihej

Tko je on bio: Mihej iz Morešeta je prorokovao u vremenima Izaije, Hošee i Amosa, krajem osmog stoljeća prije Krista. Njegova poruka se zasnivala na izbavljenju Izraela i Judeje kroz bolne suze. „Zbog toga plakat ću i tugovati. Bos ću hoditi, bez gornje haljine. Podignut ću plač kao čagalji, podignut ću viku kao nojevi“. (Mihej 1, 8)

Zbog čega je Mihej važan: Mihej se nije suzdržavao po pitanju davanja suda o vođama Izraela i Judeje. On je osudio sve vladare, proroke i protivnike Božjeg naroda. Kao i mnogi drugi proroci i Mihej opominje u vezi suda i nudi nadu pokajanja, no Mihej 6, 8 se često citira kako bi se Božji narod podsjetilo da su motivi vladanja Njegovog Kraljevstva nadahnuti srcem, a ne ekonomskim pritiskom.

Stih za zapamtiti:Reklo ti se je, čovječe, što je dobro, što Gospod ište od tebe: Samo da činiš što je pravo, da vršiš ljubav, da u poniznosti hodih s Bogom svojim“. (Mihej 6, 8)

Nahum

Nahum je djelovao otprilike 150 godina nakon što je Jona prorokovao o sudu nad Ninivom dok se Asirija ponosila svojom snagom i bogatstvom. Nahum je prenio teret ove poruke na nepokajane Asirce: „Ja sam protiv vas“, proglašava Svemogući Gospodin. Spaliti ću vaša kola u dim i mač će proždrijeti tvoje mlade lavove. Na zemlji ti neću ostaviti plijena. Glasovi tvojih glasnika više se neće čuti“. (Nahum 2, 13)

Zbog čega je Nahum važan: Nahumov proročki rad počinje stavljanjem u središte Božje svemoći. Prije nego što Nahum počinje prorokovati o uništenju Ninive možemo pročitati podsjetnike o Božjoj slavi, milosti i sudu. „Teško gradu krvničkom, pun je laži, prepun grabeža, s pljačkanjem on ne prestaje“! (Nahum 3, 1)

Ohrabrenje koje se ovdje može pronaći jest to da je Bog spor u srdžbi i da neće samo bezbrižno gledati prisutnost uništavanja koje se ponavlja.

Stihovi za zapamtiti: „Dobar je Gospod, zaštita u dan tjeskobe. Poznaje one, koji se skrivaju kod njega“. (Nahum 1, 7)

Habakuk

Ono što je nevjerojatno kod Habakuka jest to što on ne dolazi kako bi nekom narodu ili gradu najavio sud, već što je naricao nad užasima koje je vidio u Izraelu zbog terora koje je Bog dopustio Babilonu da izvršava. Habakuk vapi bogu zbog svakog užasa kojeg je vidio, a Bog mu odgovara. Povijesni navodi govore da je knjiga proroka Habakuka bila napisana negdje sredinom 600-tih godina prije Krista.

Zbog čega je Habakuk važan: Ova knjiga otvara prozor u srce čovjeka koji je volio Boga, ali koji je i propitkivao Božje postupke. Habakuk je imao vjeru u Boga, ali je zbog boli s kojom se susretao imao srce koje je bilo ispunjeno sumnjom: „Dokle ću već, Gospode, vapiti za spasenjem, a ti ne čuješ. Ja ti vičem: “Nasilje!” A ti ne pomažeš“. (Habakuk 1, 2) Ova knjiga služi izgrađivanju Kristovog Tijela zbog iskrenog promišljanja koje na kraju dolazi na mjesto povjerenja.

Stihovi za zapamtiti:Gospode, čuo sam glas tvoj. Strah me hvata. Gospode, djelo svoje – izvedi ga usred godina! Objavi ga usred godina! Ipak se u gnjevu sjeti milosrđa“! (Habakuk 3, 2)

Sefanija

Tko je on bio: Sefanija je bio vjeran i Judi i Izraelu i služio je za vrijeme kralja Jošije koji je pokušao donijeti pokajanje. Godinu za godinom Sefanija je pokušavao upozoriti ih na posljedice koje će im donijeti njihovo štovanje idola.

Zbog čega je Sefanija važan: Koristio je grozne prizore kako bi prikazao smrt koje će otpadništvo donijeti na cijelu naciju, no svrha suda je da pročisti i ujedini. Vidimo u Sefaniji 3, 9 ovu namjeru: „Dat ću narodima čiste usne, da svi mogu zazivati ime Jahvino i služiti mu jednodušno“. Ako prihvatimo da ćemo se zbog ukora svi zajedno radovati, to nam može pomoći da ostanemo vjerni i u najtežim vremenima.

Stihovi za zapamtiti:Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno“. (Sefanija 3, 17)

Hagaj

Tko je on bio: Hagaj je spomenut u Ezrinoj knjizi zajedno sa Zaharijom kao onaj tko će govoriti u ime Boga. Hagaj je bio prisutan za vrijeme ponovne izgradnje hrama nakon što je Babilon poražen i nakon što je Kir dopustio da se Židovi vrate u Obećanu zemlju.

Zbog čega je Hagaj važan: Ova knjiga nas podsjeća na to gdje bi trebali biti naši prioriteti. U teškim vremenima vrlo je lako ostati u načinu života koji je ograničen na preživljavanje, ali Bog je podsjećao izraelske prognanike da je za oporavak od tragedije potreban trud i da je za izlječenje potrebna hrabrost.

Tko je među vama još na životu, koji je vidio ova; hram u prijašnjoj slavi njegovoj! A kakav vi sada vidite? Nije li prema onom kao ništa u vašim očima? Ali sad budi utješen, Zerubabel! govori Gospod. Budi utješen, Jošua, sine Josadakov, veliki svećeniče! Budi utješen, sav narode u zemlji! govori Gospod. Radite, jer sam ja s vama!’ govori Gospod nad vojskama“. (Hagaj 2, 3-4)

Stihovi za zapamtiti:A sada ovako veli Gospod nad vojskama: “Pazite na to, kako je bilo vama do sada“! (Hagaj 1, 5)

Zaharija

Tko je on bio: Osim što je bio predstavnik ”Ja sam Koji Jesam”, Zaharija je isto tako govorio u vizijamau kojima je vidio posljedice koje je Izrael iskusio zbog svojega otpadništva i osim toga probudio je nade u dolazak kralja – Isusa Krista.

Zbog čega je Zaharija važan: Snovi Zaharije su važni za Izrael, iako se čovjek među mirtama, rogovi i obrtnici, mjerna crta, Jošua koji se čisti, svjećnjak i stabla maslina, leteći svitak, žena u košari i bojna kola mogu današnjem suvremenom čitatelju mogu činiti kao ezoterični snovi. Ove bizarne vizije govore o nastavku prognanstva, sudu, grijehu koji ih vodi u ropstvo, obnovu koja čisti tako što se ostaje vjeran Božjoj Riječi i Novi Jeruzalem. Nakon vizija dolazi mesijansko proročanstvo koje udahnjuje nadu u uplašene duše povratnika.

Stihovi za zapamtiti:Tada mi odgovori: “To je riječ Gospodnja Zerubabelu: ‘Ne vojnom moći, niti silom, nego duhom mojim’, veli Gospod nad vojskama“. (Zaharija 4, 6)

Malahija

Tko je on bio: Postoji mogućnost da je Malahija pseudonim za pisca koji je bio i prorok. Predviđa se da je ova knjiga bila napisana otprilike 450 godina prije nego što je Krist došao na svijet. On je posljednji od biblijskih proroka prije vremena šutnje koje će biti prekinuto anđeoskom porukom o rođenjima Ivana Krstitelja i Isusa.

Zbog čega je Malahija važan: Chuck Swindoll uči da, „Malahija se pojavio kada je narod posumnjao u to da ih Bog voli. Ljudi su se usredotočili na vlastite okolnosti i nisu u obzir uzeli svoja grešna djela. Onda je Bog preko Malahije ukazao na njihove grijehe i pokazao im je u čemu su pogriješili i izašli iz saveza s njime. Ako su željeli vidjeti promjene trebali su preuzeti odgovornost za svoja djela i služiti Bogu vjerno sukladno obećanjima koje je on dao njihovim očevima na brdu Sinaj prije mnogo godina“.

Stihovi za zapamtiti:A vama, koji smjerno častite ime moje, ogranut će sunce spasenja, što krije zdravlje pod krilima svojim. Vi ćete tada izaći i poskakivati kao teoci, što su stajali u štali. Tada ćete pogaziti bezbožnike, jer će oni biti kao prah pod stopama vašim u dan, što ga spremam, veli Gospod nad vojskama“. (Malahija 4, 2-3)

„Bog neće dopustiti da opačina prođe bez posljedica“.

Odlična vijest koju možemo vidjeti iz manjih proroka jest to da Bog nije slijep na zlo i da neće dopustiti da opačina prođe bez posljedica. Ovaj sud bi trebao prestraviti one koji žele nauditi Božjem narodu i sijati bezakonje zemljom. Proroci su isto tako najavili nadu, obnovu i dolazak Mesije što je bila najbolja vijest ikada podijeljena sve dok se nisu čule vijesti o tome da je Mesija došao.

Autor: Chara Donahue; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com