Marija je bila vrlo često ime u Izraelu za vrijeme Kristova života. Novi Zavjet spominje 6 različitih osoba s tim imenom. Hebrejska varijanta tog imena jest Mirjam, prema Mojsijevoj sestri.

Snimka zaslona: YouTube
Snimka zaslona: YouTube

Najpoznatija Marija u Bibliji jest Marija, majka Isusova. Ona je bila djevica odabrana od Boga da rodi Njegova Sina, Spasitelja svijeta. Marija je živjela u Nazaretu, u Galileji, kada joj je anđeo Gabrijel donio vijest o njezinoj trudnoći (Luka 1,26; 56). Udala se za Josipa, postolara, no ostala je djevicom do Isusova rođenja koje se zbilo u Betlehemu (Matej 1,25). Pismo opisuje Mariju kao poniznu, Božju i blaženu ženu. Marija je bila prisutna za vrijeme Isusovog raspeća. Nakon Isusove smrti za nju se brinuo apostol Ivan (Ivan 19,25-27).

Snimka zaslona: YouTube
Snimka zaslona: YouTube

Druga Marija u Bibliji jest Marija Magdalena. Ova je Marija nazvana i Magdalena kako bi ju se lakše razlikovalo od drugih Marija u Bibliji. Magdala je bio grad na sjeverozapadnoj obali galilejskog mora. Ova je Marija slijedila Isusa, a Luka (8,2) piše da je Isus iz nje izbavio sedam demona. Nema sumnje da je to povećalo njezinu predanost i ljubav prema Isusu. Kada je Isus ustao iz mrtvih, Marija Magdalena donijela je vijesti o praznoj grobnici Ivanu i Petru te se smatra da je ona prva osoba koja je vidjela uskrslog Krista (Ivan 20,1; 18).

Foto: http://sites.nd.edu
Foto: http://sites.nd.edu

Treća Marija bila je Marija iz Betanije. Ova Marija je bila sestra Lazaru i Marti. Živjeli su u Betaniji, u gradu blizu Jeruzalema. Isus i njegovi učenici često su posjećivali njihov dom. Marija iz Betanije bila je ona koja je sjedila do Isusovih nogu slušajući Njegovu Riječ, dok je Marta pripremala večeru (Luka 10,38-42). Prije Isusovog uhićenja, Marija iz Betanije pomazala je Isusa svetim uljem. Isus je rekao onima koji su bili u toj sobi da je Marija to učinila kao pripremu za Njegov pokop (Matej 26,6-13).

Četvrta Marija u Bibliji bila je Marija, majka Jakova mlađeg i supruga Alfejeva (Luka 6,15). Ona je spomenuta u Marku (15,40), Mateju (27,56) i Ivanu (19,25) kao osoba koja je gledala Isusovo raspeće. Ponovno je spomenuta u Marku (15,47) kada je vidjela mjesto Isusova ukopa. Pojavljuje se i u Marku (16,1) i Mateju (28,1) gdje ju se oslovljava sa „druga Marija“ i gdje je prisustvovala događajima povezanim s praznom grobnicom jer je bila jedna od žena koje su donijele pomasti Isusu, a našle su anđela u grobu.

Peta Marija u Bibliji majka je Ivana Marka. Spomenuta je u Djelima (12,12). Ona je otvorila vrata svog doma vjernicima koji su se sastajali u molitvu, a tijekom jedne od takvih molitava Petar je čudesno oslobođen iz zatvora. Sin ove Marije autor je Markovog evanđelja.

Šesta Marija u Bibliji spomenuta je kao članica crkve u Rimu. Pavao ju uključuje u popis ljudi koje pozdravlja na kraju svog pisma i opisuje ju kao osobu „koja je mnogo radila“ za crkvu (Rimljanima 16,6).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida U.