“Sami sebe ispitajte da li ste u vjeri! Sami sebe istražite” (2 Kor 13,4-5).

Grčka riječ za “ispitati” ovdje znači “proučiti, ocijeniti”. Apostol Pavao kaže: “Ispitajte se da vidite hodate li prema Riječi Božjoj.” Trebamo se neprestano pitati: “Mijenjam li se? Postajem li bolji i blaži? Postaje li moj govor pravedniji? Prigovaram li još uvijek ili počinjem govoriti poučne riječi vjere? Nastojim li svjesno ugađati Isusu?”

Trebali bismo tu stvar samoispitivanja uzeti vrlo ozbiljno. Ako ste kršćanin, ali još uvijek ste ravnodušni u vezi sa svojim duhovnim rastom, onda niste dopustili Duhu Božjem da obavi svoje djelo u vama. Pitajte se jeste li svakoga dana oduševljeni s Isusom i njegovom Crkvom. Ili imate zamjerke, ljutnju, korijene gorčine?

U mnogim područjima svoga života možete doživljavati rast, no ostati infantilni u drugim područjima. Evo laganog testa da ocijenite događa li se u vama duhovni rast ili ne. Jednostavno se pitajte: “Jesam li žedan? Želim li više Isusa i njegove svetosti?” Ako je odgovor da, možete biti sigurni da rastete, jer Riječ obećava: “Blago žednima i gladnima pravednosti, jer će se nasititi” (Mt 5,6).

Želite li rasti duhovno? Ako je tako, tražite Duha Svetog da osvijetli svojim svjetlom svako područje slabosti ili grijeha u vašem životu te mu zavapite: “Gospodine, ljubim te i čeznem da te bolje upoznam. Želim udovoljiti zahtjevima tvoje Riječi. Pomogni mi da po vjeri shvatim da si ti na djelu u meni omogućujući mi da rastem duhovno!”

Ne zaboravite da Bog upravo sada stoji pored vas, čak ako ste i u oluji. On navodnjava vaš duh, hrani vašu dušu, polaže u vama jako korijenje – pomažući vam da rastete u njemu!

Autor: David Wilkerson; Izvor: Worldchallenge.org