Kad bismo samo znali za dar Božji!

Kad bismo samo znali za dar Božji!

Sva istina Božja ne može biti usvojena preko noći. Potreban je čitav život, a ne tjedan dana da se upozna punina Božjega vodstva. Otac me prvi put odveo na ocean kad sam bio dječak. Tamo na pijesku Blackpoola gledao sam...
Molitelji u hramu su imali običaj donositi darove od mirisnog tamjana kako bi ih spalili na Božjem oltaru. Ali Izrael u doba svog otpadništva od Boga postao je lakom i gotovo ništa nije žrtvovao svom Gospodinu, i to je...
''Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi...'' Hošea 11,4 Naš nebeski Otac nas je često privlačio konopcima ljubavi, no kako li samo zaostajemo u prilaženju k Njemu! Kako nemarno odgovaramo na Njegov nježni poziv! On nas zove da mu...
Evo gdje je vaša snaga, evo gdje je vaša pobjeda! To je snaga kroz koju ćete pobijediti. "Budite jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći!" (Efežanima 6,10) Ne samo svojom vlastitom odlučnošću, ne samo onom snažnom namjerom koju nazivamo...
Vjerujem da bismo se trebali naučiti pouzdavati u Boga i to ne samo kad je sve jasno, nego pouzdavati se u Njega i u pustinji i pouzdavati se u Njega i kad nam srce krvari, upravo kao što se...
Iza svakog poziva postoji potreba za čovjekom koji je pozvan. Sa svakim pozivom dolazi priprema i darovi koji ljude čine uspješnima u njihovoj službi. Bog nikada ne šalje čovjeka da nešto čini, a da mu ne da snagu za to. Ako...
Sjeti se dvije vrste savršenstva koje kršćani trebaju: savršenstvo opravdanja u osobi Isusa Krista, te savršenstvo posvećenja izvršeno u nama Duhom Svetim. U srcima nanovo rođenih ima još nesavršenosti, to znamo iz iskustva. U nama su još razne želje...
Bog ti daje bogatstvo koje se s ničim ne može usporediti. Pogledaj što posjeduješ i usporedi svoj dio s drugim ljudima.  Neki imaju bogatstvo u zemljištu, bogati su i žetva im donosi zlatni dobitak. Ali, što je njihova žetva u...
Bog nježno ljubi svoje sluge i brine se za njih. On želi da su hrabri. Neki smatraju da je mala stvar za vjernika biti preplavljen sumnjama i strahovima, no Bog ne misli tako. Prema ovim riječima, vidljivo je da nas...
Isus je pun milosti, a ne gnjeva!

Isus je pun milosti, a ne gnjeva!

''... Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.'' (Ivan 1,14) Vjerniče, možeš svjedočiti da je Krist Jedinorođeni od Boga Oca i prvouskrsli od mrtvih. Možeš reći: On je meni božanski, iako ga drugi smatraju samo čovjekom. Za mene je...

NAJNOVIJE