koji se nadaju da će biti spašeni
Foto: Pixabay

To je najtužnija od svih činjenica. Mnoštvo koje se nada da će otići u nebo, probudit će se kada bude prekasno, da bi uvidjeli kako nikada nisu bili nanovo rođeni. Cijelog života su živjeli u zabludi.

Sotona im je držao ljuske na očima sve do kraja, i konačno, kada je bilo kasno, ljuska im je pala s očiju i shvatili su da nikada nisu bili spašeni. Kakve li užasne misli!

Nalaziti se na pogrešnom temelju, nespašen, samoobmanut i vječno izgubljen. Predstavljati se kao vjernik bez posjedovanja Krista, a vrata milosti zatvorena. Tada će, nažalost, ogorčeno plakati: “Prekasno je, prekasno!”

Po Božjoj Riječi, jedan gradi kuću na stijeni, a drugi na pijesku. Obje kuće su podjednako lijepe. I sve dok sunce sija i jedna i druga izgledaju podjednako sigurne. Ali, iznenada dođe oluja; kuća na stijeni podnese nevrijeme, a ona na pijesku padne (Matej 7,21-23).

Tako će biti i toga dana. Mnogi koji su mislili da su dobro gradili, otkrit će da im se temelj raspada, te će propasti. Jesi li ti, prijatelju moj, na čvrstoj stijeni, Isusu Kristu ili ste na živom pijesku vlastitih djela? Radujem se što mogu reći:

Ja na Kristu stojim – čvrstoj stijeni,

Svako drugo tlo je samo pijesak živi.

“Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!’«”(Matej 7,21-23).

O, brate moj i sestro moja, je li moguće da će ovo biti tvoja užasna propast? Je li sotona zaslijepio tvoje oči; jesi li obmanut? Ti koji si slušao evanđelje cijelog svog života; ti koji si odrastao u kršćanskom domu i išao na vjeronauk; ti koji si bio aktivan član svoje crkve – reci mi, polažeš li svoje nade u lažni temelj; zar ćeš dozvoliti da uvidiš kako je  prekasno i da u stvari nikada nisi ni bio spašen?

Ne zaboravi, mnogi koji se nadaju da će biti spašeni propast će, a ti bi mogao biti jedan od njih.

Autor: Oswald J. Smith