Mogu li kršćani bogohuliti? Odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Mogu li kršćani bogohuliti? Je li moguće za vjernike da hule na Boga? Odgovor bi vas mogao iznenaditi.

Hula

Biblija govori o huli, ali što znači huliti? Prema Bibliji, huliti znači nerazumno koristiti Božje ime, što znači i koristiti ga u psovkama. Bog neće nikome dopustiti da prođe nekažnjeno (Ponovljeni zakon 5, 11).

No što je sa eufemizmima poput ”Bože dragi” i ”o moj Bože” ili nekih radikalnijih korištenja Božjeg imena? Svako korištenje Božjeg imena uzalud (uključujući i Isusovog imena) se smatra hulom jer je Isus Krist Bog. Koristiti Božje ime uzalud znači koristiti ga na bezobziran, besmislen način ili dok smo ljuti, a kada hulimo na Njegovo ime mi tada najsvetije i najviše ime u svemiru tretiramo s prezirom, a huliti na Njegovo sveto ime je grijeh.

Eufemizmi

Eufemizmi su zamjena za prihvatljivu i neuvredljivu riječ za nekoga koja može uvrijediti ili sugerirati na nešto nepristojno. Stoga, ako i koristimo eufemizme za Boga ili Isusovo ime, mi hulimo na Božje ime i kao što sam napisao, to je ozbiljna stvar za Njega. Pitam se koliko bi ljudi koristilo imena svojih majki, muževa i žena kao psovke?

Vjerujem da se to većini ljudi ne bi svidjelo, stoga zamišljam kako se sveti, savršeni i pravedni Bog osjeća kada mi Njegovo ime koristimo kao psovku ili kada ga koristimo izgovarajući ga uzalud. Ako razmišljamo na takav način (a trebali bismo) onda bismo trebali više poštovati Boga i Isusovo ime, a izrazi kao što su ”o moj Bože” bi trebali nestati iz našeg rječnika.

Zakon Starog zavjeta

U starom Izraelu su postojale ozbiljne kazne za hulu na ime Božje. Božji zakon je rekao: „Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. – Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kći Dibrijeva iz plemena Danova. Stave ga u zatvor dok im se ne očituje volja Jahvina“. (Levitski Zakonik 24, 11-12)

PROČITAJTE: HULA: Najopasniji grijeh kojeg osoba može počiniti

Hula na Božje sveto ime nije samo grijeh ili dio zakona Staroga zavjeta. To se odnosi na sve. Ipak postoje i drugi načini kako se može huliti na Boga i Njegovo sveto ime: posramljivanjem Kristovom imenu tako što se živi u suprotnosti sa Kristovom Riječju. Jedan primjer je stari Izrael, kojeg je Bog u početku pozvao da bude narod kraljeva i svećenika i svjetlom poganskim narodima svijeta.

Kada bi narodi oko Izraela vidjeli kako je Izrael blagoslovljen i kako živi u sigurnosti i bezbrižnosti oni bi znali da je Jedan, istinski Bog Bog Izraela, ali da je On i njihov Bog. Ti narodi su bili poslušni neko vrijeme, no njihova poslušnost obično nije trajala dugo. Ono što je dovelo do neposluha bio je njihov prosperitet. Oni su se tada pouzdavali u svoje materijalne stvari, a ne u Gospodina što ih je odvelo u idolopoklonstvo i u jednom trenutku su pali tako nisko da su čak prinosili žrtve djece u vatri. Vidjevši to Bog je rekao Ezekijelu neka kaže Izraelcima: „Ovako govori Jahve Gospodin: I ovim me oci vaši još uvrijediše: nevjerom mi se iznevjeriše“! (Ezekiel 20, 27b) Oni su hulili na Božje dobro ime tako što su izdali Boga.

Ponašanje i hula

Izraelski narod je bogohulio ne samo tako što su koristili uzalud ili hulili na Njegovo sveto ime, već su išli toliko daleko da su počeli štovati stvari izrađene ljudskom rukom, od kamena, drveta ili kipova umjesto pravog Boga, odnosno pravog Stvoritelja tih stvari. To je značilo da su počeli štovati stvorenje umjesto Stvoritelja. Apostol Pavao je o tome rekao da „oni što su Istinu – Boga zamijenili lažju, častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove. Amen“. (Rimljanima 1, 25) To je hula na jednog, pravog Boga.

Prije nekoliko godina jedan par koji je živio zajedno i u seksualnoj nemoralnosti došao je kod mene po savjet. Osjećali su krivnju zbog toga i tražili su savjet u vezi toga je li to grijeh ili ne. Nakon toga su otvoreno odbili savjet koji su dobili. Biblija jasno kaže da izvan braka ne bi trebalo biti seksa. Seks je osmišljen za bračni odnos, a ne za prijateljske odnose ili poznaničke, pa čak ni za parove koji su zaručeni. Očito su oni željeli da potvrdim njihov izbor, no nisam mogao ići suprotno od Božje Riječi.

Nije prošlo dugo i njihovi nekršćanski susjedi počeli su blatiti crkvu i Kristovo ime jer su vidjeli da ovaj par ne živi ništa drugačije od one za koje su znali da nisu kršćani. Rekli su si da ako je to kršćanstvo, oni ne žele imati ništa s time.

PROČITAJTE: Što je zapravo hula na Duha Svetoga?

Kada je David počinio preljub i ubojstvo preko urote, Natan ga je suočio s tim grijesima: „Tada David reče Natanu: “Sagriješio sam protiv Jahve!” A Natan odvrati Davidu: “Jahve ti oprašta tvoj grijeh: nećeš umrijeti. Ali jer si tim djelom prezreo Jahvu, neminovno će umrijeti dijete koje ti se rodilo“! (2. Samuelova 12, 13-14) David je donio sram na svoje prijestolje, narodu i Bogu kojem je služio. Njegovo ponašanje dalo je „povoda Božjim neprijateljima za hulu na Božje ime“.

Djela i hula

Apostol Pavao znao je vrlo dobro o huli na Božje ime osobnim djelima, stoga je zapisao da „se ime Božje huli među poganima zbog vas“ (Rimljanima 2, 24). Jao! To boli. Ne samo da su oni trebali potvrdu i obrezivanje od Zakona, već su i ”kršili Zakon”. (Rimljanima 2, 23) Bilo je pisanih izvješća o Židovima koji su ovo činili i ta izvješća su bila u suprotnosti sa Evanđeljem Isusa Krista. Oni su imali plan spasenja umjesto da su gledali na Čovjeka Spasenja. Ti Židovi su hulili na Boga i Njegov besplatni dar milosti (Efežanima 2, 8-9) tako što su pokušavali nadodati nešto. Oni su se pokušali spasiti djelima ili držanjem Zakona (Rimljanima 2, 17-24) i zahtijevali su da drugi čine isto.

Usput, nemoguće je savršeno poštovati Zakon, no smatram da je u tome poanta jer to pokazuje da se ne možemo spasiti svojim djelima već da trebamo doći k Bogu i dobiti Njegovu milost i milosrđe, a to je upravo ono što On želi! Na Dan suda mnogi će otkriti koliko su beskorisna njihova djela. (Matej 7, 21-23)

Zaključak

Biblija je puna povijesnih likova koji su hulili na Boga svojim ponašanjem i čiji su životi loše završili. Apostol Pavao pisao je o onima koji su odbacili Božju milost i „imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere. Među njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauče ne huliti“. (1. Timoteju 1, 19-20) Jakov je rekao: „A vi prezreste siromaha! Ne tlače li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove? Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano? Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro činite“; (Jakovljeva 2, 6-8)

Stvari koje svijetu izgledaju kao grijeh možda po Bibliji nisu grijeh, ali ako izgledaju zlo tada se trebamo čuvati od njih i svega što izgleda kao zlo. (1. Solunjanima 5, 22) Na taj način svijet će imati manje razloga prezirati Isusovo ime s kojim se identificiramo, a naše ponašanje neće biti iskaz hule na ime našeg Gospodina Boga.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com