Mogu li nas mrtvi vidjeti?

Mogu li nas mrtvi ljudi vidjeti? Mogu li pokojnici koji su na nebu gledati dolje i vidjeti nas koji smo još uvijek na zemlji?

Ljudi se ponekad pozivaju na voljenu pokojnu osobu koja ih gleda s neba. Pogrebni hvalospjevi često sadrže izjavu poput: “Znam da nas trenutno gleda odozgor i smiješi se.” No, je li to moguće prema Bibliji?

U Hebrejima 12,1 piše: ”Zato i mi, opkoljeni tolikim oblakom svjedoka…” Neki smatraju kako ”oblak svjedoka” predstavlja ljude koji gledaju dolje na nas s neba. Međutim, to nije ispravno tumačenje.

Hebrejima 11 govori o mnoštvu ljudi koje je Bog pohvalio zbog njihove vjere. Upravo su ovi ljudi ”oblak svjedoka”. Oni su ”svjedoci” utoliko što su nam ostavili primjer, a ne zbog toga što nas gledaju … oni su Kristovi svjedoci, Božji svjedoci i svjedoci istine.

Hebrejima 12,1 nastavlja: ”… odbacimo od sebe svako breme i grijeh koji lako zavodi, te ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena.”

Vide li nas mrtvi? 

Vide li nas mrtvi? Biblija nigdje točno ne kaže mogu li ljudi koji su na nebu vidjeti nas koji smo još uvijek na zemlji. Najvjerojatnije ne mogu. Zašto?

Kao prvo, onda bi ponekad vidjeli kako griješimo. Kao drugo, ponekad bi vidjeli nešto što bi ih ražalostilo. Kao treće, ljudi na nebu toliko su zaokupirani štovanjem Boga i uživanjem u slavi neba da zbilja nemaju nikakva zanimanja za ono što se događa ovdje na zemlji.

Sama činjenica da su slobodni od grijeha, na nebu i u Božjoj prisutnosti dovoljna im je da budu sretni.

Je li Lazar vidio ljude na zemlji?

U Isusovoj priči o bogatašu i Lazaru nema naznaka da je Lazar mogao vidjeti aktivnosti ljudi na zemlji (Luka 16,19-31).

U Otkrivenju 6,10 spominju se mučenici na nebu koji vape za Bogom da im se osveti za smrt. Ipak, čak ni u tom odlomku nema određene izjave da oni promatraju život na zemlji.

Premda je moguće da Bog dopušta ljudima na nebu da vide svoje voljene, Biblija nam ne daje nikakva povoda da vjerujemo da se to zbilja događa.

Izvori: Compellingtruth.org/Gotquestions.org

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!