Mogu li se demoni materijalizirati, odnosno fizički pojaviti?

Ako se demoni mogu fizički pojaviti, zašto bi pokušavali opsjesti ljude?

Ako su se dobri anđeli ukazali kao ljudi, mogu li i demoni to učiniti? 

U knjizi Došao je osloboditi sužnje (He Came to Set the Captives Free) Rebecca Brown tvrdi da se demoni mogu materijalizirati, odnosno pojaviti kao vukodlaci ili druga stvorenja.

Prema židovskoj predaji, iako su demoni duhovi, trebaju hranu i vodu i mogu se pojaviti kao ljudi. No ne postoji nijedan spomenu u Bibliji o tome da se demoni fizički pojavljuju.

Da, ”sinovi Božji” u Postanku 6 možda su se pojavili, no čini se da bi se taj odlomak mogao tumačiti tako da oni nisu bili demoni prije svojeg fizičkog pojavljivanja na zemlji.

Ako se demoni mogu fizički pojaviti, zašto bi pokušavali opsjesti ljude (Mt 12,43; Lk 11,46-48)?

Bez obzira na sve, u stanju su učiniti štetu opsjedajući tijelo neke osobe.

Autor: B. J. Oropeza; iz knjige ”99 odgovora na pitanja o anđelima, demonima i duhovnom ratovanju” (Stepress, Zagreb)