Molitva kada su stvari drugačije od onoga što vi želite

Ako su u vašem životu stvari drugačije od onoga što želite, ne gubite vjeru. Ova molitva vas može nadahnuti da sve predate Bogu.

“Tome se radujte, premda se sada zakratko, ako je trebalo, ražalostiste u različitim kušnjama, da se prokušanost vaše vjere — mnogo dragocjenija od zlata propadljivoga koje se u vatri kuša — nađe na hvalu i čast i slavu o objavljenju Isusa Krista.” (1. Petrova 1,6-7)

Lako je kriviti Boga kad život pođe krivo

On može učiniti bilo što. Zaustavi sve. Promijeni sve. Ali ponekad to ne učinit. Ljudi imaju slobodnu volju. Svijet je pun smrti, bolesti i grijeha. Loše stvari se događaju dobrim ljudima – čak i dobrim kršćanima.

Bog nikada nije obećao da ću dobiti ono što želim, da će mi dani biti laki, to samo zato što sam izabrala da ga slijedim, da zbog toga neću trpjeti, ili da će mi dopustiti da preskočim loše dijelove života. I tu dolazi razočaranje, udarajući najteže kada se zbunim da ono što ja mislim da mi Bog duguje sa onim što mi je zapravo rekao:

Rekao je da bih trebala zahvaljivati. “Svagda se radujte! Bez prestanka molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ (1. Solunjanima 5,16-18)

Rekao je da razumije moje izazove. “Ta nemamo takva Velesvećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha.” (Hebrejima 4,15)

Rekao je da neću biti slomljena. “U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne zatrti.” (2. Korinćanima 4,8-9)

Rekao je da nikada neću biti sama. “ti znaš kada sjednem i kada ustanem, namisao moju izdaleka prozireš … Moju stazu i lijeganje moje ispituješ, i svi moji putovi tebi su znani … Straga i sprijeda ti me obuhvaćaš, i ruku svoju na mene stavljaš … Kamo da odem od Duha tvojega i kamo da od lica tvojega pobjegnem? Ako se popnem na nebo, ti si ondje; ako si u Šeolu prostrem, evo tebe“ (Psalam 139,2.3.5.7.8)

PROČITAJTE: Bog je tu: Nisi sam, nisi zaboravljen

Kada pogledam ove stihove, sjetim se da me pravi mir uvijek pronalazi kad se zahvaljujem u najgorim situacijama. Sjetim se da sam još uvijek ovdje, još uvije živa, a ne uništena, čak i kada su me ljudi i situacije pokušali srušiti. Sjetim se vremena kada me je vodio kroz tamu i osjećaje samoće i napuštenosti.

Kako se moja perspektiva mijenja, tako i moje razočaranje. Božja namjera nije da me omota u taj balon i da me odmakne od grubih stvarnosti svijeta, nego da me vodi kroz njih. Njegova je svrha da poboljša moju vjeru.

Ako ste povrijeđeni i osjećate se kao da vas je Bog napustio, nemojte izgubiti vjeru. Ne prije nego što iskreno pogledate na svoje razočaranje. Baš kao što bi bilo nepošteno da okrivim svog šefa jer mi nije dao promaknuće, nepravedno je osuditi Božju ljubav prema nama na temelju onoga što želimo da nam daje, a ne na temelju onoga što On želi dati.

Molim vas molite se sa mnom:

Gospodine, tvoji putovi nisu naši putovi. Zvuči tako jednostavno. Zapamtio sam taj stih. Ali pomozi mi da te riječi uđu u mene. Pokaži mi svoju perspektivu kroz Tvoje oči.

Pomogni mi da vidim da, dok sam mali dio veće slike koju si planirao, Ti me voliš i ja sam dio Tvoje svrhe.

Umjesto da krivim Tebe kad stvari krenu pogrešno, pomogni mi da se sjetim da si jedino Ti taj koji si pored mene, dok puzim kroz vatru. U Isusovo ime, Amen.

Autorica: Lori Freeland; Izvor: Godtube

Ostale molitve pročitajte na OVOM LINKU!