Pomolila se za ženu oboljelu od raka udaljenu kilometrima, a ono što je uslijedilo je pravo čudo

Netko stane u red za molitvu, ali ne za svoju potrebu, nego za potrebu prijatelja ili rođaka, koji ne samo da nije mogao biti prisutan nego je k tome udaljen stotinama kilometara, a ipak doživi ozdravljenje snagom Božjom, jer je Bog sveprisutan! Zapanjujuće je shvatiti da Bog može u isto vrijeme biti svuda!

SVJEDOČANSTVO ŽENE OBOLJELE OD RAKA

Prije nekoliko godina bila sam pozvana u crkvu u Houstonu, koja nije bila karizmatska. Pri kraju službe počela sam govoriti o tome što Bog čini danas u svijetu time što izlijeva svoga Duha na svako tijelo. Rekla sam da iskreno vjerujem kako smo u posljednjim vremenima; ne vjerujem da će nakon nas proći još mnogo vremena. I rekla sam im kako je to razlog zašto vjerujem da je izlijevanje Duha Svetoga u ovom vremenu veće nego što smo iskusili ikada u cijelom svom životu.

Nakon bogoslužja, prišla mi je jedna žena i rekla da ima prijateljicu kojoj su liječnici rekli da će uskoro umrijeti. Bila je na specijalnoj njezi u bolnici, kilometrima udaljena od nas. Rekla mi je: „Vjeruješ li da bi je Bog mogao ozdraviti?“ Odgovorila sam joj da je sve što ja znam ono što kaže Biblija, a ona kaže da je Isus rekao stotniku: „Idi, neka ti bude kako si vjerovao! I njegov sluga ozdravi u isti čas“. (Mt 8,13)

Pomislila sam u sebi: „Što mogu izgubiti?“ Kada položim ruke na bolesnu osobu, nemam što izgubiti, bilo da ona ozdravi ili ne ozdravi, jer me Božja riječ uči neka budem mrtva sebi. Kad si mrtav sebi, onda se više ne brineš o svom ugledu. Nikad se još nije ni jedna mrtva osoba uspravila u svom lijesu i rekla: „Ali što s mojim ugledom?“

MOLITVA

Počela sam moliti za prijateljicu ove žene. Rekla sam: „Oče, ja čak ne znam ni tko je ona. Sigurno ne znam što je njezin problem. Ali, Bože, molim te učini čudo, dotakni ju i ozdravi svaki djelić, od vrha glave do prstiju na nogama.“ Onda sam rekla: „Hvala ti, Oče“. Te dvije riječi: „Hvala ti“, jedne su od najvažnijih riječi koje možeš izgovoriti. Kad kažeš: „Hvala ti, Isuse“, znaš li što onda u stvari činiš? Ti tada kažeš: „Isuse, vjerujem da si ti to učinio, i zato ti želim reći: hvala ti!“ Ako zaista vjerujemo da je Bog čuo našu molitvu, onda smo nezahvalni ako ne kažemo: „Hvala ti!“

Čak i ako moliš za tisuće ljudi, reci „hvala“ za svakog od njih. Svaki put kada kažeš „hvala“, ti u stvari govoriš Bogu: „Vjerujem da je to učinjeno, i primam to kao potpuno čudo, u ime Isusa Krista.“ Nakon što sam molila za prijateljicu te žene, rekla sam: „Hvala ti, Isuse“, i onda sam učinila nešto što prije nikada nisam. Pogledala sam na svoj sat i rekla: „Sada je 11,37 sati“. Tada nisam znala zašto sam to rekla, ali danas znam!

ČUDO U BOLNICI

U bolnici, koja je bila kilometrima udaljena, nešto se dogodilo točno u 11,37 sati. Isus Krist je ušao u sobu one bolesne osobe! Žena u bolničkoj postelji, koja je trebala umrijeti od raka, odjednom je ustala iz kreveta! Pažljivo je izvadila sve igle iz svojih ruku, otkopčala bocu s kisikom, pomoću koje je disala, izišla je u hodnik bolnice i uputila se prema uredu glavne bolničarke!

Zaprepaštena je bolničarka rekla: „Što se s Vama dogodilo?“

Žena joj je rekla: „Isus Krist je osobno ušao u moju sobu u 11,37 sati i rekao mi: ‘Shirley, ustani iz postelje. Ozdravila si’“.

Bolničarka ju je upitala: „Jesi li imala viziju?“

Shirley je odgovorila: „Nisam, Isus Krist je osobno došao u moju sobu!“

SNAGA ZASTUPNIČKE MOLITVE

Kakvog Oca puna ljubavi imamo! Božja nadnaravna sila dotakla ju je istog trenutka kada sam se pomolila, a potvrdio mi je to time što mi je rekao neka pogledam na svoj sat, kako bismo kasnije znali da je Isus stupio u akciju istog trenutka kada sam molila, u bolnici koja je bila tako udaljena!

Ponekad osjećamo kao da nam je lakše moliti za osobu koja je prisutna, jer možemo položiti ruke na nju i vidjeti je, ali počni više moliti zastupničke molitve za ljude koji su udaljeni, i gledaj kako će Bog početi činiti čudesa.

Napravi listu imena i počni moliti odmah!

Ulomak iz knjige „Ozdravljati bolesne” autorâ Charlesa i Frances Hunter; Izvor: Book.hr

NAJNOVIJE!