Molitva za pomoć: Evo kako moliti u vrijeme potrebe

Molitva za pomoć i Božju intervenciju nam je svakodnevno potrebna. Molite i umirite se s pouzdanjem da je On Bog i da će djelovati u Njegovo vrijeme.

Nije li istina da provodimo više vremena moleći za potrebe nego u drugim vrstama molitava? Znam da je to slučaj sa mnom, bez obzira na to koliko to ne želim priznati. Jako sam zahvalna na nebeskom Ocu, koji je pun milosti i milosrđa. Možemo se pouzdati u to da će Bog uvijek biti spreman odgovoriti na naše molitve.

Možemo Mu vapiti u vremenima nevolje i Bog će nas spasiti. Iako se ponekad može činiti da Bog ne želi odgovoriti ili da nas ne čuje, Bog je i dalje na prijestolju, dostupan je i sluša naše molitve za pomoć. Molite za pomoć i umirite se s pouzdanjem da je On Bog i da će djelovati u Njegovo vrijeme. U nastavku ćemo nešto reći o 10 molitava koje možemo moliti u vrijeme potrebe. 

Gideonova molitva za pomoć: znak od Gospodina

Suci 6, 36-37; 39: „Ako zaista hoćeš osloboditi Izraela mojom rukom, kao što si obećao, evo ću metnuti ovčje runo na gumno: ako bude rose samo na runu, a zemlja ostane suha, tada ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si obećao. Ne razgnjevi se na me što ti progovaram još jednom. Dopusti mi da još ovaj put pokušam s runom: neka samo runo bude suho, a neka po svoj zemlji bude rosa“!

Anina molitva za pomoć: da od Boga dobije potomka

1. Samuelova 1, 11: „Gospodine nad vojskama, ako pogledaš na muku sluškinje svoje i opomeneš me se i ne zaboraviš sluškinje svoje, nego daruješ sluškinji svojoj sina, onda ću ga ja, dok je god živ, posvetiti Gospodu, i britva neće doći na glavu njegovu“. 

Salomonova molitva za pomoć: mudrost za novog kralja

1. Kraljevima 3, 5-9: „U Gibeonu se Jahve javi Salomonu noću u snu. Bog reče: “Traži što da ti dadem. Salomon odgovori: “Veoma si naklon bio svome sluzi Davidu, mome ocu, jer je hodio pred tobom u vjernosti, pravednosti i poštenju srca svoga; i sačuvao si mu tu veliku milost i dao si da jedan od njegovih sinova sjedi na njegovu prijestolju. Sada, o Jahve, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik“!

Danielova molitva za pomoć: u potrazi za milosrđem

Daniel 9, 16-19: „Gospodine, po svoj pravednosti svojoj odvrati svoj gnjev i svoju jarost od Jeruzalema, grada svojega, Svete gore svoje, jer zbog naših grijeha i zlodjela naših otaca Jeruzalem i tvoj narod ruglo su svima koji nas okružuju. A sada poslušaj, o Bože naš, molitvu sluge svoga i usrdne molbe njegove. Neka tvoje lice zasja nad svetištem tvojim opustošenim – zbog tebe, Gospodine! Prikloni uho svoje, Bože moj, i slušaj! Otvori oči te pogledaj našu pustoš i grad koji se tvojim zove imenom! Jer mi te ne molimo zbog svoje pravednosti, već zbog velikih smilovanja tvojih. Gospodine, čuj! Gospode, oprosti! Gospodine, poslušaj i čini! Ne oklijevaj – zbog sebe, Bože moj, jer se tvojim imenom zove grad tvoj i narod tvoj“!

Jonina molitva za pomoć: iz utrobe ribe

Jona 2, 2-9: „Iz utrobe riblje stade Jona moliti Jahvu, Boga svojega. On reče: “Iz nevolje svoje zavapih Jahvi, i on me usliša; iz utrobe Podzemlja zazvah, i ti si mi čuo glas. Ti me baci moru u dubine, i voda me opteče. Sve poplave tvoje i valovi oboriše se na me. Pomislih: odbačen sam ispred očiju tvojih. Al` ipak oči upirem svetom Hramu tvojem. Vode me do grla okružiše, bezdan me opkoli. Trave mi glavu omotaše, siđoh do korijena planina. Nada mnom se zatvoriše zauvijek zasuni zemljini. Al` ti iz jame izvadi život moj, o Jahve, Bože moj. Samo što ne izdahnuh kad se spomenuh Jahve, i molitva se moja k tebi vinula, prema svetom Hramu tvojemu. Oni koji štuju isprazna ništavila milost svoju ostavljaju“.

Isusova molitva za pomoć: uzmi ovaj kalež 

Luka 22, 42: „Oče! Ako hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude“!

Pavlova molitva za pomoć: za duhovnu snagu crkve u Efezu 

Efežanima 3, 14-21: „Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati ljubav Kristovu, da se ispunite do sve Punine Božje. Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti puno više nego što mi molimo ili zamišljamo. Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen“.

Molitva za snagu poslušnosti
Foto: Unsplash

Molitva za pomoć: za snagu poslušnosti prema Spasitelju 

Bože svog milosrđa, Ti si nam dao Spasitelja. Stvori u meni vjeru da mogu živjeti za Njega, da mogu učiniti da On bude sve za čime čeznem, sva moja nada, sva moja slava. Neka mi Spasitelj bude utočište, neka mi On bude temelj. Daj da hodam onako kako On hoda, da Ga mogu slijediti kao svog vodiča, da se mogu prilagoditi Njemu kao mom primjeru, da mogu dobivati od Njega upute kao od svog proroka, da se mogu osloniti na Njegove zagovore, jer je On moj Veliki Svećenik. Daj da Mu mogu biti poslušan/poslušna kao Kralju. 

Neka me Tvoj dragi Sin sačuva od prisutnosti zla ovoga svijeta, da nikada ne budem kušan/a svijetom, niti da me odbacivanje od strane svijeta prestraši. Ne dopusti da me poroci svijeta onečiste, niti da me grešnost svijeta zavara. 

Daj da se osjećam kao strana i kao hodočasnik ovdje na Zemlji, da mogu smjelo reći da je moja domovina na nebesima, neka moje poslanje bude sve jasnije iz dana u dan, neka moja želja za poslanjem bude sve čvršća, a moja očekivanja sve veća. Sve što činim daj da činim u ime Spasiteljevo. 

Molitva za pomoć: da možemo biti instrumenti Božjeg mira

Gospodine, učini me instrumentom svoga mira, ondje gdje je mržnja daj da sijem ljubav. Ondje gdje postoje povrede i neka bude isprika, ondje gdje postoji sumnja, neka bude vjera. Ondje gdje postoji očaj, neka bude nada. Ondje gdje postoji tama, neka bude svjetlo. Ondje gdje postoji tuga, neka bude radost. 

Božanski Gospodaru, učini to da mogu biti utjeha drugima, a ne da sam/sama tražim utjehu, učini da mogu razumjeti, da mogu voljeti, a ne da tražim da me se voli, jer kroz davanje primamo, kroz opraštanjem nam se oprašta. Kroz umiranje bivamo rođeni u vječni život. Amen. 

Molitva za pomoć u pjesmi: vojnikova molitva 

Znam da si umoran, znam da si izmožden, znam da si ranjen, da gubiš nadu. Jer dalek je put do doma. Oh, znam da si zabrinut, znam da si uplašen. Htio bih staviti svoje ruke oko tebe i reći ti da brinem za tebe. 

Nada je na nebesima, ne tako daleko, samo zatvori svoje oči, On čuje ono što govoriš. Osjeti Njegovu prisutnost oko sebe, Bog je oko tebe. Želi te dotaknuti, reći ti da je tu. Duboko u srcu rata, Bog čuje vojnikovu molitvu. 

Zamoli i zaštitit će te, vodit će te gdje trebaš ići. Sačuvat će te od zla, koje razdire tvoju dušu. Progovori Ocu, reci Mu što ti je na umu. Za to je potreban trenutak, ako imaš za njega vremena. 

Nada je na nebesima, ne tako daleko, samo zatvori svoje oči, On čuje ono što govoriš. Osjeti Njegovu prisutnost oko sebe, Bog je oko tebe. Želi te dotaknuti, reći ti da je tu. Duboko u srcu rata, Bog čuje vojnikovu molitvu.

Molimo za nadu, molimo za mir, ja molim za tebe i za sebe. Molim za to da nebesa čuju ono što imaš za reći. Sva Božja djeca saznat će jednog dana, duboko u srcu rata, da Bog čuje molitvu vojnika. (Autorica: Pamela Rose Williams; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com)

Molitva za Božju pomoć u nevolji

Oče,

U svakoj situaciji u našim životima mi se trebamo podsjetiti na to da si Ti iznad svega. Pravda je u Tvojoj ruci, a ne u našim. Ti si veći. Ti su u kontroli. Ti si svemoguć – sveprisutan u vremenima nevolje. Tvoja svrha je ono što nama daje život.

Neka nas svaka kušnja kroz koju prolazimo još više približi Tebi. Naša molitva danas je za naše neprijatelje, naše urotnike i naše protivnike. Svi smo mi nesavršeni, ali nas Ti sve jednako voliš. Pomozi nam da pravdu predamo Tebi i da ispred svojih osjećaja tražimo mir i osjetljivost Duha.

Sačuvaj naša srca od ogorčenosti i sumnje, usporedbe i nesigurnosti. Nauči nas kako da se pouzdamo samo u Tebe. Usmjeri naša srca da te postave na čelo. Blagoslovi naše umove neka oni pohitaju Tebi u potrazi za rješenjima problema koji nas pritišću.

Pomozi nam da se odupremo tračevima i glasinama, okrivljavanju i nepotrebnim napadima na osobnosti drugih. Neka nam priča tvog anđela, koji je zatvorio usta lavovima pomogne da se prisjetimo Tvoje snage i obećanja. Kada smo u nevolji, pomozi nam da se sjetimo križa. U najgoroj situaciji od svih, Krist je pobijedio smrt.

U svijetu koji brzo prolazi neka mi budemo krhotine svjetlosti. Neka budemo mirotvorci i produžna ruka Tvoje ljubavi. Nije nam obećano da će nam u ovome svijetu biti lagano ili pošteno, ali Ti nam jamčiš svoju prisutnost i svoju ljubav. Daj nam hrabrosti kako bismo se mogli držati Tvojih standarda. Ti si dobar, svo vrijeme. U Isusovo ime, amen. (Autorica: Meg Bucher; Izvor: Ibelieve.com)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!