Može li se promijeniti seksualna sklonost?

Može li homoseksualna osoba postati heteroseksualna? Na koji način se može postići promjena seksualne orijentacije?

Sva je naša nada utemeljena na Kristovu križu. Novi zavjet obećaje oproštenje svih grijeha iz prošlosti sada i ovdje svim pokajanim kršćanima.

Pokajani vjernik koji povremeno pogrješuje drukčiji je od nepokajane osobe koja stalno i svjesno živi u neposlušnosti.

Muškarcima ili ženama koji se pokaju i nastoje živjeti za Krista, Novi zavjet obečaje potpuno oproštenje po Kristovoj žrtvi i na križu.

Pišući Korinćanima Pavao se obraća preljubnicima, bludnicima, nekoputnicima i homoseksualcima: ”Zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Nemojte se varati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni oskrvnitelji dječaka, ni lopovi, ni lakomci, ni pijanice, ni klevetnici, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. Vi ste nekoć bili takvi. Ali se opraste, i posvetiste, i opravdaste imenom našega Gospodina Isusa Krista i Duhom našega Boga.” (1 Kor 6,9-11)

Rabeći prošlo vrijeme, Pavao kaže svojim čitateljima da su promijenjeni. Odbacili su prijašnja djela, ali će ih neka od njih iskušavati sve dok su živi. Bog je obećao: ”Nikakva kušnja veće od ljudske snage nije vas zadesila. Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod, da je možete podnijeti.” (1 Kor 10,13).

Autor: Nicky Gumbel; iz knjige ”Odgovori na teška pitanja”

NAJNOVIJE!