Foto: Pixabay

Biblija ne kaže izričito može li kršćanin biti opsjednut demonom.

Međutim, budući da u kršćaninu prebiva Sveti Duh (Rimljanima 8,9-11; 1. Korinćanima 3,16; 6,19) čini se nevjerojatnim da bi Sveti Duh dopustio demonu da opsjedne istu osobu u kojoj On prebiva.

Svakako uviđamo da je ovo pitanje sporno. Ipak, čvrsto vjerujemo da kršćanin ne može biti opsjednut demonom.

Vjerujemo da postoji velika razlika između opsjednuća demonom i demonskog ugnjetavanja / utjecaja.

Opsjednutost demonom podrazumijeva da demon ima izravan nadzor nad čovjekovim mislima i / ili djelima (Luka 4,33-35; 8,27-33; Matej 17,14-18).

Demonsko ugnjetavanje / demonski utjecaj podrazumijeva da demon ili demoni duhovno napadaju osobu i / ili ohrabruju je na grješno ponašanje (1. Petrova 5,8-9; Jakov 4,7).

Zapazit ćete da u svim novozavjetnim odlomcima koji govore o duhovnom ratu, nikada ne čitamo da trebamo istjerati demona iz vjernika (Efežanima 6,10-18). Piše da se trebamo oduprijeti đavlu (1. Petrova 5,8-9; Jakovljeva 4,7), a ne da ga trebamo istjerati.

Nezamislivo mi je da bi Bog dozvolio da jedno od njegove djece, koje je kupio Kristovom krvlju (1. Petrova 1,18-19) i učinio ga novim stvorom (2. Korinćanima 5,17) – bude opsjednuto ili nadzirano demonom.

Istina, kao vjernici vodimo rad sa Sotonom i s njegovim demonima, ali ne unutar nas samih. 1. Ivanova 4,4 jasno obznanjuje: „Vi ste, dječice, od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.“

Tko je Onaj koji je u nama? Sveti Duh. Tko je onaj koji je u svijetu? Sotona sa svojim demonima.

IZVORGotquestions.org