Na koji način se Isus ”ispraznio”?

Neki pogrešno navode kako se Isus ispraznio od božanstvenosti i da je jednostavno postao običan Židov iz prvoga stoljeća.

„Jer ovo mišljenje treba da je u vama, kakvo je i u Kristu Isusu, koji kad je bio u obličju Božjemu, nije držao za otimačinu, da bude jednak Bogu, nego je sebe poništio uzevši obličje sluge, i postao je sličan ljudima, i vanjštinom je bio nađen kao čovjek. Ponizio je sam sebe postavši poslušan do smrti, do smrti na križu“. (Filipljanima 2, 5-8)

Ovi stihovi su toliko bogati, a mi imamo prostora istražiti samo jedan maleni dio, to jest sintagmu „sebe je poništio“. Primijetite to da je On poništio sebe. Nije dobio naputak. Nije bio ”istisnut” s neba. On je bio uključen u cjelokupan Božji plan.

Ta fraza „sebe je poništio“ je u stvari osnova velikog broja pogrešnih učenja. Neki prevoditelji čak i pišu kako se Isus ”ispraznio”. Tada se nameće pitanje – ispraznio od čega? Neki pogrešno navode kako se Isus ispraznio od božanstvenosti i da je jednostavno postao običan Židov iz prvoga stoljeća. Nije bio Bog, nego je bio samo Isus – čovjek. Ali Biblija nas uči o Isusovom uskrsnuću, o tome da je bio i Bog i čovjek, to jest neosporivo Božanstvo koje je boravilo među ljudima.

Možete se pitati od čega se to Isus onda ispraznio?

Odgovor opisuje barem pet stvari:

– Ispraznio se od slave. U Ivanu 17, 5 Isus je molio neka ga Otac proslavi slavom koju je Isus imao prije postanka svijeta. Kada je došao na ovaj svijet odrekao se te slave.

– Ispraznio se od neovisnog autoriteta. U Ivanu 5, 30 Isus je rekao: „Ništa ne mogu učiniti sam“. Stupio je u drugačiji odnos s Ocem u kojemu je sve ono što je On činio trebalo biti u skladu s time. Iako jednak s Ocem sada se na jedinstven način podvrgnuo Ocu.

– Otpustio je vlastitu slobodnu volju da pokazuje svoje božanske osobnosti. Usporedite Ivan 1, 43-52 s Matejem 24, 36 kako biste vidjeli da je Isus ponekad bio svemoguć, a ponekad ne.

– Odrekao se beskrajnog bogatstva. Samo bih želio da na trenutak zamislite tretman kakvg je Sin Božji, Kralj svemira dobivao na nebu. Ipak, 2. Korinćanima 8, 9 kaže: „…premda je bio bogat, zbog vas postao siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite“.

Odrekao se svog intimnog odnosa s Ocem. Tko može opisati odnos koji postoji između prve i treće osobe Trojstva i da čuje kako Isus na križu u Mateju 27, 46 viče: „Bože moj, zašto si me ostavio“?! Sveo se na ništa – zbog mene i zbog tebe.

Autor: James MacDonald; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Jesus.org