NaslovnicaDuhovnostNa koje načine Isus trenutno vlada Crkvom?

Na koje načine Isus trenutno vlada Crkvom?

Naš Gospodin Isus je na nebu. Na koje načine trenutno vlada Crkvom?

Isus svojim položajem autoriteta, tako što je postavljen s desne Ocu, vlada Crkvom svojom Riječju i svojim Duhom. Poslao nam je Riječ Božju i poslao nam je Duha Božjega i vlada kroz njih.

Razdoblje u kojem živimo teolozi nazivaju regnum Christi (“Kristova vladavina”).

Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom. (Djela apostolska 2, 36)

Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će pobijeđena Smrt. (1 Korinćanima 15, 25-26)

Posredovanje

Isus je naš Veliki svećenik upravo sada i živi da posreduje za nas. Imamo se kome obratiti kada nam je potrebno. U Hebrejima 7, 23-26 ​​čitamo o njemu:

K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima. Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa.

Isus vlada kroz propovijedanje evanđelja

Isus sada upravlja napretkom evanđelja. Na primjer, obratio je i zadužio Savla (Djela 9, 1-18) i otvorio Lidijino srce (Djela 16, 11-15). Doista, Knjiga Djela apostolskih najbolje se opisuje kao Djela uskrslog Krista po Duhu Svetom s posebnim osvrtom na Petra i Pavla.

Krist također vlada kroz različite duhovne službe. Biblija kaže: “On i “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje
da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova.” ( Efežanima 4, 11-12). On daje ljude za vodstvo u Crkvi. On daje službe Crkvi: svećenike, učitelje, dušobrižnike … i daje darove svakom pojedinom članu Crkve. Svatko je obdaren od Duha Svetoga nekim duhovnim darom.

Nadalje, kao Glava svoje Crkve, Isus je šalje kao veleposlanstvo Božjeg kraljevstva da proširi Božje kraljevstvo na svijet. Isus spašava grešnike u današnjem svijetu. Kao što Pavao piše: “Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.” (1. Timoteju 1, 15)

Osobno vjerujem da Isus vlada i kraljuje nad svim narodima – On je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.

Nadgledanje crkava

Na kraju, Isus procjenjuje crkveni život, čak i naš. Na primjer, u Otkrivenju 2, 1-4 nalazimo crkvu u Efezu kojoj se uskrsli Krist obraća ovim riječima: “Anđelu crkve u Efezu napiši:

Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijećnjaka. Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci. Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao. Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio.”

Nažalost, Isus je imao pritužbe protiv pet od sedam crkava spomenutih u Otkrivenju 2-3.

PROČITAJTE: Što Isus radi sada na nebu?

U krugovima u kojima se krećem malo tko vjeruje da kršćanin može biti bezgrešan u ovom životu. Pa ipak se pitam očekuje li netko od nas crkveni perfekcionizam. Veliki dio Starog zavjeta pokazuje loše ponašanje Izraela (npr. prorok Amos), a isto tako Novi zavjet otkriva loše ponašanje kršćana (npr. 1. Korinćanima). U tom svjetlu trebali bismo biti razočarani i žalosni kada dođe do skandala u Crkvi – posebno kada se odnose vođe.

Dakle, dok čekamo i dok se nadamo Njegovom dolasku, možemo biti sigurni da naš Gospodin vlada, upravlja, spašava, posreduje. Ovo je pitanje vjere, a ne vida, ali dolazi dan kada će vjera ustupiti mjesto vidu.

Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca. (Filipljanima 2, 5-11).