Što znači da je Isus naš Veliki svećenik?

U poslanici Hebrejima na nekoliko mjesta Isus se spominje kao naš Veliki svećenik. Zašto je važno da On ima tu službu u našem životu?

Poslanica Hebrejima također uspoređuje Isusa s Melkisedekom, prvim svećenikom spomenutim u Postanku. Ovo nas navodi na pitanje: “Kako je Isus naš Veliki svećenik i tko je veliki svećenik u Bibliji?”

Isus – naš Veliki svećenik

Svećenička služba oduvijek je bila važna. Aron i njegovi potomci bili su imenovani za svećenike, a Levijevo pleme služilo je kao pomoćnici u Šatoru sastanka (Brojevi 3, 5-10). Smatralo se da leviti pripadaju Bogu (Brojevi 3, 12); bili su odvojeni. I svećenici su bili odvojeni (sveti).

Posebni propisi za svećenike mogu se naći u Levitskom zakoniku u 21. i 22. poglavlju. Veliki svećenik bio je glavni vjerski vođa i imao je određene dužnosti. Ono što je najvažnije, veliki je svećenik bio jedini koji je mogao ući u Svetinju nad svetinjama na Dan pomirenja (Yom Kippur). Prije nego što to učini, morao je prinijeti žrtvu za sebe. Na taj je način veliki svećenik bio očišćen i tada je mogao nastaviti prinositi žrtve okajnice za ljude. Na taj način su im bili oprošteni grijesi.

U Bibliji je svećenik služio kao posrednik između Boga i ljudi. Kršćani vjeruju da, budući da je Isus naš Veliki svećenik, možemo s pouzdanjem pristupiti Božjem prijestolju milosti.

Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere. Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas! (Hebrejima 4, 14-16)

Isus je poput nas iskušavan na sve načine, ali nije sagriješio. Zato je mogao izvršiti okajanje za grijehe čovječanstva.

Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. (Hebrejima 2, 17)

Pisac poslanice Hebrejima pokazao je kako je Isusova žrtva na križu jednom zauvijek ispunila zahtjeve žrtvenog sustava u Mojsijevom zakonu (Hebrejima 7, 27). Isus je naš Veliki svećenik jer je izvršio pomirenje za naše grijehe. Baš kao što su krv žrtve za grijeh i žrtveni jarac uklonili grijehe ljudi na Dan pomirenja, naš Veliki svećenik, Isus, svojom krvlju uklanja naše grijehe.

Isus kao Veliki svećenik posreduje za nas
Snimka zaslona: YouTube

Isus kao Veliki svećenik posreduje za nas

Isus ne samo da je ispunio Mojsijev zakon, nego je, poput Melkisedeka, svećenik za sve ljude (vjernike iz svih naroda), a ne samo za Izraelove potomke.

Njegova žrtva je ono što osigurava čišćenje za naše grijehe. Umjesto godišnjeg (ili svakodnevnog) pomirenja, Isusova žrtva je jednom za svagda (Hebrejima 10, 1-18). Isus, kao i veliki svećenici starozavjetnih vremena, stoji između nas (naroda) i Boga.

Oni koji su povjerovali u Isusa postali su opravdani (2. Korinćanima 5, 21) i sada mogu slobodno ući u Božju prisutnost. Ovo Isusovo posredovanje je trajno i neprestano.

A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima. (Hebrejima 7, 24-25)

Dok je Isusova žrtva bila jednom zauvijek, Njegovo posredovanje za nas se nastavlja. Isusova krv čisti nas od svih grijeha (1. Ivanova 1, 7). Ako Ga prihvatimo kao našeg Velikog svećenika i autoritet u našem životu, Njegova krv će oduzeti naše grijehe i spasiti nas. Isus nam također prenosi Božju volju kroz svoja učenja i kroz Duha Svetoga (Ivan 14, 26).

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!