Božji mir
Foto: Pixabay

Postoje tri načina kako razumjeti Božji Mir.

Bog je već izmiren s vama

Poslanica Rimljanima 5,1 govori: „Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu“. Ako ste se ponovno rodili, trebate shvatiti da se Bog već s vama pomirio kroz Isusovu smrt na križu. Ovo je istina jer: „Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu“ (Efežanima 2,14).

Njegova smrt na križu dogodila se zato da On „obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu“ (Efežani 2,16-17). Nikada ne možemo imati Mir Božji dok se ne pomirimo s Bogom (Ivan 3,16).

Kroz Boga mira možemo doći do Mira s Bogom i kao što je Isus rekao: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši“ (Ivan 14,27). Ono što vam Isus daje je trajno tako da, ako imate sumnji, morate vjerovati Bogu, a ne onome što osjećate.

U svijetu – iskušenje, u Isusu – Mir

Pročitajte još jednom što je Isus rekao: „To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!“ (Ivan 16,33). Kada se čini da sve drugo propada oko vas, budite hrabri jer On kaže da jedino „u meni mir imate“. Izaija piše: „Otvorite vrata! Nek’ uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda“ (Izaija 26,2-3) tako da mi ne bismo samo imali Mir Božji nego i savršen mir. Zašto? To je zbog slijedećeg: „Koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču“ (Psalmi 119,165).

Ne trebamo se brinuti za naše potrebe jer „ kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome“ (Rimljanima 14,17). Kako god stvari izgledale, zapamtite da „Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira“ (1. Korinćanima 14,33) i da može i iz kaosa stvoriti mir.

Poniznost je put do Mira

Nitko ne može biti bez grijeha u svome životu, ali Bog obećava: „Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama“ (Filipljanima 4,9). Zapravo, mir dolazi iz poniznog življenja, ne savršenog, te je jedan od darova Duha Svetoga (Galaćanima 5,22). Kada je Isus poslao svoje učenike u lađu, On je znao da će proći kroz ogromnu oluju, ali mir Božji dolazi od Boga mira jer je Isus zaprijetio vjetru: „On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: »Utihni! Umukni!« I smiri se vjetar i nasta velika utiha“ (Marko 4,39). Napisano je: „Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici“ (Rimljanima 5,19), a taj je Jedan bio Isus Krist, Bog i Čovjek. Budući da sam je preko savršene Isusove poniznosti dana pravednost (2 Korinćanima 5,21), kada težimo poniznom životu možemo okrenuti naše glave prema nebu znajući da smo u miru s Bogom i da nam je Bog darovao mir kroz Isusovu muku i žrtvu iskupljenja.

Zaključak

Ako se nikada niste nanovo rodili, Božji gnjev ostaje na vama (Ivan 3,36b), i tko god još ne vjeruje, osuđen je (Ivan 1,18) tako da trebate dijeliti s izgubljenima činjenicu da i oni mogu biti u miru s Bogom kroz „Gospodina našega, Isusa Krista“ (Rimljanima 5,1).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ida U.; Izvor: Faithinthenews.com