Stvari žena treba od muškarca
Foto: Unsplash

Kako muškarac može pokazati poštovanje prema ženi? Donosimo nekoliko načina na koje se to može postići.

„I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!« Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: »Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!«“ (Postanak 1, 26-28)

Kada je Bog stvorio muškarca i ženu oboje ih je stvorio sebi na sliku. Ta činjenica i istina muškarca i ženu čine jednakima pred Bogom, i nijedno nije bolje od drugog.

Ova temeljna istina kao da je zaboravljena, ili kao da se ignorira. Muškarci su naročito krivi što su generacijama tretirali žene suprotno od onog kako Bog to želi. Prema ženama se često odnosi na bezbožan i neugodan način, kao da su roba.

No sve nije izgubljeno. Muškarci koji su kršćani mogu plivati protiv plime koju je uzrokovao grijeh i mogu početi poštivati žene onako kako je to Bog zamislio.

iskazati poštovanje ženama
Foto: Unsplash

Poštivanje žena kako bismo udovoljili Bogu

Dečki, vrijeme je da se zauzmemo u Božje ime i da se prema ženama počnemo ponašati sa Kristovom ljubavlju. Ovo je nekoliko načina kojima to možemo postići.

1) Držite ih jednakima sebi

Žene moramo gledati onako kako ih gleda i Bog – kao jednake i ravnopravne muškarcima.

Mnoga patrijarhalna društva u kojima su u povijesti dominirali muškarci su žene tretirali kao robove kojima je jedina svrha služiti muškarcima. To je krivo.

Isus Krist se prema ženama odnosio sa poštovanjem i ljubavlju. Nije ih tretirao kao robove, nego ih je obasipao svojom ljubavlju jednako kao i muškarce – on je umro za grijehe cijelog čovječanstva (Ivanovo 3, 16).

2) Gledajte ih kao ljude

Jeste li primijetili kako je i kada Bog stvorio ženu? Postanak 2, 18-20 nam govori da je Bog htio da Adam ima pomoć koja je usporediva s njim, pa je stvorio životinje i doveo ih do Adama da ih ovaj imenuje.

„Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.“ (Knjiga postanka 2, 20)

S obzirom da Adam nije imao pomoć, Bog ju je napravio u liku Eve koju je napravio od njegovog rebra. Ona je bila čovjek baš kao i on. Adam se radovao što je Eva ljudsko biće: „Nato čovjek reče: »Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!«“ (Knjiga postanka 2, 23)

Muškarci, moramo gledati na žene kao ljude koji su stvoreni na Božju sliku, kao i mi.

Žene nisu samo lijepa lica s tijelom. Bog ih nije stvorio radi naše požude. Oni nisu objekti o kojima trebamo imati nisko mišljenje.

3) Potičite ih da traže Boga

Naposljetku, trebamo poticati žene da traže Boga.

Pod ovim mislim da ih treba poticati da teže većoj intimi s Bogom i da im treba davati potporu u njihovom obavljanju zemaljske misije.

Žene ne bi trebale biti ograničene na kuhinju ili pletenje u fotelji. Ne treba ih se ni percipirati kao one-koje-su-podređene-muškarcu u crkvi i u vezi crkve.

Momci, moramo pomoći našim sestrama da ustrajno traže Krista.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Christian Today