Teleološki argument tvrdi da je priroda toliko kompleksna da mora imati dizajnera.

Kozmološki argument navodi efekt uzroka-posljedice kao dokaz da je svemir morao imati prvi uzrok.

Ontološki argument tvrdi da maksimalno dobar Bog ne može postojati samo u nečijoj mašti, nego mora postojati u stvarnosti.

Iako ovi pristupi imaju donekle utjecaj, najbolji dokaz da Bog postoji nije u filozofskim tvrdnjama, nego u stvarnoj osobi. Osoba koja dokazuje da Bog postoji jest Isus.

Nekoć filozof, Savao iz Tarza jednom je rekao da je Isus „slika Boga nevidljivoga“.

Kako Isus može dokazati da Bog postoji?

Isusov život su stoljećima ranije detaljno i precizno prorekli brojni ljudi koji su tvrdili da govore u ime Boga.

Pod pretpostavkom da su evanđelja pouzdana, jedino postojanje inteligentnog bića koje poznaje budućnost može objasniti ovaj fenomen.

Isus je potvrdio da su ta proročanstva bila o njemu, kada je farizejima rekao: „Jer da ste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali; ta o meni je on pisao.“

Ukoliko su evanđelja pouzdana, Isusovo javno nadnaravno djelovanje može se objasniti jedino postojanjem aktivnog i inteligentnog nadnaravnog bića.

Često je nazivao Boga svojim Ocem, i tvrdio da su njegova nadnaravna djela odraz djelovanja samoga Boga kroz njega.

Isus je jednom rekao: „Sin sâm od sebe ne može činiti ništa… Jer što god Otac čini, to isto čini i Sin.“

Isus je rekao da trebamo vjerovati u Boga zbog nadnaravnih djela koja je izvodio.

Rekao je to ovako: „Vjerujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, vjerujte mi zbog samih djela.“

Isus je tvrdio da u ljudskom obliku prikazuje nevidljivoga Boga. Rekao je: „Tko je vidio mene, vidio je Oca.“ Isto tako:„Ja i Otac jedno smo.“ I: „Prije negoli Abraham bî, ja jesam.“

Skeptici će možda tvrditi da je Isusova priča izmišljena ili da evanđelja nisu pouzdana.

Međutim, čak i skeptik priznaje da, ako su evanđelja pouzdana, ona su dokaz da Bog postoji.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/QuestionsFromAtheists/videos/10153806061661697/” width=”640″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Izvor: Biblija i znanost