najduža knjiga u Bibliji
Photo by Aaron Burden on Unsplash

Najduža knjiga u Bibliji ima ukupno 33.002 riječi na izvornom jeziku na kojem je napisana. 

Postoji 66 pojedinačnih knjiga u Bibliji. U Starom zavjetu ih ima 39, a u Novom 27 knjiga. Biblija je izvorno napisana na hebrejskom i grčkom, iako postoji nekoliko odlomaka na aramejskom jeziku.

Najduža knjiga u Biblija

Većina nas pretpostavlja da su Psalmi najduža knjiga u Bibliji, budući da ima 150 poglavlja.

No, ako računamo po broju riječi u izvornim jezicima, onda je najduža knjiga Starog zavjeta, pa i cijele Biblije, Knjiga proroka Jeremije, koja sadrži ukupno 33.002 riječi u 52 poglavlja. Postanak je druga najduža knjiga s ukupnim brojem od 32.046 riječi. Knjiga Psalama sadrži najveći broj poglavlja, ali je tek treća po stvarnoj dužini kada uzmemo u obzir ukupan broj riječi od 30.147. U Novom zavjetu najduža knjiga je Evanđelje po Luki, koje na izvornom grčkom jeziku ima ukupno 19.482 riječi; Luka se nalazi na dvanaestom mjestu po ukupnoj dužini u usporedbi s ostatkom Biblije.

PROČITAJTE: Koja je najkraća knjiga Biblije? 

Prorok Jeremija imao je najtežu poruku za prenijeti. Božji izabrani narod je zaboravio Boga. Jeremija je volio svoj narod, ali Boga je volio puno više. Koliko god mu je bilo bolno prenijeti dosljednu poruku o osudi, bio je poslušan onome što mu je Bog rekao da čini i govori. Jeremija se nadao i molio za milost od Boga za svoj narod. Vjerovao je da je Bog dobar, ali i pravedan. I mi se moramo pokoravati Bogu, čak i kada je teško, prepoznati Božju volju kao važniju od naših vlastitih želja i vjerovati da će Bog, u svojoj beskrajnoj mudrosti, pružiti najbolje svojoj djeci (Rimljanima 8, 28).