NaslovnicaDuhovnostNajteži trenuci: 5 biblijskih stihova koji će vam tada pomoći

Najteži trenuci: 5 biblijskih stihova koji će vam tada pomoći

Najteži trenuci neke osobe mogu donijeti Božju najveću pobjedu u toj osobi, ako ona na kraju ponizi sebe te dođe pred Boga slomljena i prazna.

Slijede pet biblijskih stihova koje čitam u najtežim trenucima, a imao sam ih.

Rimljanima 8,16-17: “Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.”

Ovo je sjajan odjeljak zbog mnoštva obećanja koje Bog daje vjerniku. U ova dva stiha, apostol Pavao piše da Sveti Duh svjedoči u nama da smo djeca Božja; a kao djeca Božja, imamo privilegiju zazvati Boga u molitvi. Stih 17 nam govori da patimo s Kristom, “da se zajedno s njime i proslavimo” nakon naše smrti ili Njegovog drugog dolaska, koje god da dođe prvo.

Otkrivenje 21,4: “I otrti će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.”

Ako ste ikad vidjeli kako majka briše suze svog malog djeteta, onda možete cijeniti ovaj scenarij. Ovdje govori da će Bog na kraju obrisati svaku suzu iz naših očiju; i onda će sva naša prošla patnja, žalost, tuga, bol i čak i smrt nestati zauvijek. Molim da vam ovo nadu u vašim najtežim tenutcima.

2. Timoteju 1,12: “Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.”

Apostol Pavao nije želio ili se nadao da će Bog sačuvati svoje djelo u nama svojim Duhom. Pavao je bio uvjeren da je Bog “moćan poklad moj sačuvati”. Njegovo pouzdanje nije bilo u njegovu sposobnost da sačuva. Njegovo pouzdanje je bilo u Boga, koji će sačuvati djelo u Njemu “za onaj Dan”, što znači do dana Njegovog dolaska i suda svijetu.

VIDI OVO: Molitva za snagu: Jake molitve koje trebate moliti

Psalam 118,5-6: “Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi. Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može?”

Prije nekoliko godina moji rođaci i ja smo istraživali pećine u Arkansasu. Naravno, ponijeli smo i baterijske lampe s nama, ali su se počele gasiti. I što je bilo gore, izgubili smo se. Jedino što sam mogao učiniti je da se molim Bogu. Zazvao sam Boga “iz tjeskobe”, i “on me usliša i oslobodi”. Uspjeli smo pronaći izlaz. Bio je to vrlo jeziv trenutak za mene i moje rođake; ali kao što je psalmist objavio “Jahve je sa mnom” sve vrijeme, iako ga ne vidim.

Rimljanima 8,38-39: “Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.”

Koliko ste sigurni da vas ništa ne može odvojiti od Božje ljubavi? Mislite li da pali anđeli, vlasti, sile, budućnost, visina i dubina ili čak smrt vas mogu odvojiti od Boga? Apostol Pavao nas podsjeća da nas ništa ne može razdvojiti od Boga. Tješite se time. Možete biti jednako sigurni kao i Pavao što je bio kada je pisao ovo.

Zaključak

Najteži trenuci neke osobe mogu donijeti Božju najveću pobjedu u toj osobi, ako ona na kraju ponizi sebe, dođe pred Boga slomljena i prazna, vjerujući da je Bog ostao tko bi pomogao. Zato Bog može dopustiti teške trenutke, kako bi lakše vidjeli svjetlo koje se nalazi u Isusu Kristu, Sinu Božjemu, koji je kao Svjetlo Božje osvijetlio tamu, tako da možemo vidjeti naše grijehe, pokajati se i staviti naše pouzdanje u Krista.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Faitinthenews.com