Bog ima samo plan A za vaš život. Ne postoji plan B. Koji je to plan?

Podsjetio sam se koji je ovo plan kada sam prije nekoliko dana čitao poslanicu Solunjanima. u 1 Solunjanima 4,13, nalazimo iznenađujući Pavlov stih: “ovo je volja Božja: vaše posvećenje …

Koji je najvažniji Božji plan za vaš život? Vaše posvećenje.

Riječ “posvećenje” je bila pod debatom u skorije vrijeme u crkvi. U ovoj debati se ne radi toliko o stvarnoj definiciji, već o granama posvećenja, u smislu kako se ono živi u kršćanskom životu.

Mislim da se definicija koja nam može biti od pomoći može pronaći u knjizi Wayna Grudema pod nazivom Doctrine. Po Grudemu, posvećenje je “progresivan rad Boga i čovjeka koji nas sve više oslobađa od grijeha i čini da budemo kao Krist u sadašnjem životu.”

Božja volja za vaš život u smislu svake pojedinosti je određena od strane Boga, i nije na nama da se u nju miješamo. Ali ono o čemu možemo diskutirati je da je Božja volja da nas oslobodi od grijeha, i da učini da budemo sličniji Isusu. Možemo diskutirati o našem posvećenju.

Ako ste osoba kao ja, možete lako zapasti u brigu o vlastitim postignućima. Ali istina je, ono što postajemo je važnije od onog što postižemo.

Bog radi tako da od svoje djece čini da sve više budu kao Njegov Sin. Ne znamo sve detalje budućnosti, ali znamo da će se posvećenje događati u Božjim izabranicima, da će On zaista učiniti da više ličimo na Isusa. To je, nakon svega, Božji plan A za naš život.

Autor: David Quaoud; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Gospelrelevance.com