Najveća biblijska zapovijed za muževe i žene
Foto: Pixabay

Ovo je najveća biblijska zapovijed za sve muževe i žene. Ako joj ne budete poslušni, bit ćete u problemu!

Muževi, ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. (Ef 5,25-27)

Razlog zašto ima tako puno bijede u braku nije zato što muževi i žene traže vlastito zadovoljstvo, već zato što ne traže zadovoljstvo svog bračnog partnera. Biblijska zapovijed za muževe i žene je tražiti vlastitu radost u radosti bračnoga partnera.

Gotovo da nema više hedonističkog odjeljka u Bibliji od onoga o braku u Efežanima 5,25-30.

PROČITAJTE: 3 jednostavna biblijska načela za blagoslovljen brak

Muževima je rečeno da ljube svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu.

Kako je On ljubio Crkvu? On je „sam sebe predao za nju“. Ali zašto? „Da je posveti“ i očisti. Ali zašto bi to želio napraviti? „Da sam sebi privede Crkvu krasnu“!

Ah! To je to! „Namjesto određene mu radosti podnese križ“ (Heb 12,2). Koje radosti? Radosti braka sa svojom mladenkom, Crkvom.

Isus ne želi prljavu i bezbožnu ženu. Stoga, bio je voljan umrijeti kako bi „posvetio i očistio“ svoju zaručnicu tako da bi imao za sebe ženu „krasnu“. Ispunio je želju svog srca, predajući sebe za dobrobit svoje mladenke.

Izvor: Desiringgod.org