Najveće oružje protiv sotoninih napada
Foto: People photo created by freepik - www.freepik.com

Mnogi ne razumiju da je njihovo najveće oružje protiv sotoninih napada njihova potpuna sigurnost u ljubav Božju.

Duh Sveti je probudio moj duh u vezi s njegovom ljubavi i odveo me do ovog odlomka: “Vi se, ljubljeni, naprotiv, uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se uz suradnju Duha Svetoga. Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milosrđe našega Gospodina, Isusa Krista, za vječni život” (Jd 20,21).

Dok sam čitao ove retke, čuo sam Duha kako mi tiho šapće: “Davide, još nisi ušao u puninu radosti moje ljubavi. Imaš ispravnu teologiju, ali nisi iskusio zanos i odmor ostajanja u mojoj ljubavi. Postoji čitav ocean moje ljubavi za tebe da zaplivaš u njemu.”

Biblija je ispunjena istinom Božje ljubavi, ali povremeno si dopuštam pitati se kako Gospodin ikada može ljubiti mene. Ne sumnjam u njegovu ljubav, samo se ne uspijevam sačuvati u spoznaji i sigurnosti njegove ljubavi za mene.

Ljubav Božju mora otkriti Duh Sveti i to otkrivenje dolazi djelomično kad se nanovo rodimo.

Ako biste pitali kršćane što znaju o Božjoj ljubavi, većina bi odgovorila: “Znam da me ljubi jer je dao svoga Sina da umre za mene.” I citirali bi vam Ivana 3,16: “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.”

Međutim, tajna razumijevanja ljubavi Božje je tajna pobjedonosnog života. Mnogi duhovno ohlade i ulijene se jer ne znaju ništa o Gospodnjoj ljubavi za njih. Oni ne razumiju da je njihovo najveće oružje protiv sotoninih napada njihova potpuna sigurnost u ljubav Božju.

U Isusovoj molitvi Ocu u Ivanu 17, on je molio ovu važnu molitvu: “Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima, a ti u meni … da svijet upozna … da si njih ljubio kao što si mene ljubio” (Iv 17,22-24).

Autor: David Wilkerson