Najveći dar Bog
Foto: Pixabay

Najveći dar je onaj dar kojeg je Bog darovao čovječanstvu kako bi pokazao svoju ljubav; dar Božji je vječni život kojeg smo dobili po Isusu Kristu.

Ovo je vrijeme godine kada smo snažno usredotočeni na darivanje. No dar kojeg Bog ima za nas najdragocjeniji je dar. To je jedini dar kojeg nastavljamo dobivati. Taj dar nikada neće izblijedjeti i nikada neće ostarjeti. 

U stvari, taj dar će nam biti sve dragocjeniji kako vrijeme bude prolazilo. Kako postajemo stariji, počet ćemo otkrivati da je sve ovo dar, jer je najveći blagoslov toga dara nada u život koji nadilazi grob; ne samo svrha i značenje života kojeg sada živimo. 

Dar Isusa Krista

Razmislimo o onome što je Isus učinio. Dao je sve što je mogao dati kako bismo dobili dar Isusa Krista. Zamislite kako je teško Ocu bilo slati svoga Sina na Zemlju i gledati kako Isusa maltretiraju, kako se mora roditi u štalici jer za Njega nije bilo mjesta u prenoćištima, kao i sve ono loše što je pretrpio u svom životu. 

Roditelji znaju kako je teško gledati patnju djece. Roditelji znaju da bi rado zamijenili mjesto sa svojom djecom, u patnji i bolesti, ako bi to bilo moguće. 

Sviđa nam se prizor Isusa u jaslicama kao slatkog djetešca. No Isus je došao kako bi umro. Nad jaslicama je bila nadvijena sjena križa. Od trenutka kada je došao na Zemlju, išao je prema određenom cilju. Otišao je na križ i umro je za nas, a nakon toga je treći dan uskrsnuo iz groba. 

Isus nije dopustio nikome i ničemu da ga spriječi u izvršavanju tog cilja. Zbog toga što je postigao svoj cilj, mi danas imamo oprost. 

Najveći dar ikada se ne nalazi ispod božićnog drvca. Najveći dar je onaj dar kojeg je Bog darovao čovječanstvu kako bi pokazao svoju ljubav; dar Božji je vječni život kojeg smo dobili po Isusu Kristu.

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Harvest.org