Stalna lijenost je nedopustiva. U Bibliji piše: Jer čujemo, da neki neuredno žive među vama, ništa ne rade, nego se bave ništavim stvarima. Takvima zapovijedamo i opominjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu, da mirno radeći svoj kruh jedu. (2. Solunjanima 3,11.12 ŠA)

Kršćanski život treba biti obilježen marljivim radom. U Bibliji piše: Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu! (2. Timoteju 2,15 KS)

Lijeni ljudi nisu uspješni. U Bibliji piše: Lijena ruka osiromašuje čovjeka, a marljiva ga obogaćuje. Tko sabira ljeti, razuman je sin, a tko hrče o žetvi, navlači sramotu. (Izreke 10,4.5 JB)

Lijeni ljudi ne prosuđuju valjano. U Bibliji piše: Lijenčina veli: “Zvijer je na putu, i lav je na ulicama.” Kao što se vrata okreću na stožerima svojim, tako i lijenčina na postelji svojoj. Lijenčina umače ruku u zdjelu, ali je ne može prinijeti ustima. Lijenčina se čini sebi mudrijim od sedmorice koji umno odgovaraju. (Izreke 26,13-16 JB)

Zahvaljujući mravu imamo ozbiljan primjer za ljenčine. U Bibliji piše: Idi k mravu, lijenčino, promatraj njegove pute i budi mudar: on nema vođe, nadzornika, ni nadstojnika, ljeti se sebi brine za hranu i prikuplja jelo u doba žetve. A ti, dokle ćeš, lijenčino, spavati? Kad ćeš se dići oda sna svoga? Još malo odspavaj, još malo odrijemaj, još malo podvij ruke za počinak i doći će tvoje siromaštvo kao skitač i tvoja oskudica kao oružanik. (Izreke 6,6-11 JB)

IZVORBiblija-info.net