imati djecu
Foto: Pixabay

Parovi bez djece često žele začeti i imati potomke. Muževi i žene jedva čekaju imati kćer ili sina za koje se mogu brinuti, koje mogu učiti i voditi Božjim putem.

No što ako muž ili žena ne mogu imati djece? Znači li to da su manje blagoslovljeni od osoba koje mogu imati svoju djecu?

Razgovarajmo o tome.

Očit, opipljiv blagoslov

Biblija kaže da su djeca blagoslov od Boga. U Psalmu 127,3-5, nalazimo na predivnu poruku o djeci:

„Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada. Strelica u ruci ratnika – to su sinovi mladosti. Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, neće se postidjeti“.

Vidimo da su u biblijskim vremenima, osobito u Starom zavjetu, djeca smatrana blagoslovom od Boga. Oni koji nisu mogli imati djece smatrali su sami sebe manje blagoslovljenima jer nisu bili u mogućnosti začeti dijete.

Abraham i Sara su bili u takvoj situaciji dok im Bog nije dao Izaka. Abram i Sara su bili vrlo stara kada im se Bog obratio. Imali su preko 60 godina kada im je Bog obećao dijete.

Abraham i Sara, imena koja im je Bog dao nakon što im je obećao dati Izaka, suočili su se s velikom usamljenošću jer nisu mogli imati djece. Abraham se brinuo jer nije imao nasljednika. Sara je postala zavidna jer je njezina sluškinja imala sina.

Možda se i mnogi kršćanski parovi koji ne mogu imati djece osjećaju slično. Oni žele imati dijete, razmišljaju o tome tko će ih naslijediti ili primiti ono što ostavljaju iza sebe, a možda su i zavidni zbog drugih roditelja s djecom. To je vrlo česta pojava.

Zašto? To je jer vjerujemo da su djeca blagoslov od Boga. Ona su opipljiv i jasan znak Božje ljubavi.

Prerušeni blagoslov

Ako su biološka djeca blagoslov od Boga, znači li to da ako nismo blagoslovljeni biološkom djecom, onda nismo jednako blagoslovljeni? Ako su ta djeca u Kristu, onda je odgovor: NE.

Znam par koji, nakon što su bili u braku mnogo godina, još nema svoje djece. Oni su vrlo aktivni u služenju Bogu, no, tijekom vremena su shvatili da imaju mnoštvo „duhovne djece“, osoba koje smatraju sinovima i kćerima u vjeri.

Ovaj je par vrlo aktivan u podučavanju Božje Riječi svim osobama na koje naiđu. Čuo sam da je muž jednom rekao: „Bog nam možda nije dao biološku djecu, ali moja supruga i ja imamo mnogo duhovne djece.“

Nekako, zbog toga što su imali slobodu usredotočiti se na vlastiti brak, karijere i poslanje, bili su u mogućnosti roditi „djecu vjere“: Naravno da su željeli svoju djecu, no budući da su vjerovali u Boga mogli su se usredotočiti na ono što su mogli učiniti, a ne na ono što nisu. Zbog toga se nikada nisu osjećali zakinutima.

Promotrite Isusa

Prijatelji, želim vam reći da ne bismo trebali izabrati ne imati djecu ako smo ju sposobni imati (financijski, tjelesno i sl.) jer vjerujem da nam je Bog zapovjedio da se množimo i da je Njegova želja da parovi u braku imaju djecu.

Ujedno, ne kažem da smo manje blagoslovljeni ako ne možemo imati djece. Bog je sposoban zatvoriti i otvoriti utrobu.

Ako smo u Kristu, blagoslovljeni smo duhovnim blagoslovom. Već smo blagoslovljeni više nego možemo zamisliti. S djecom ili bez nje, mi smo blagoslovljeni u Kristu. Poslanica Efežanima (1,3) nam govori:

„Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.“.

Ono što želim zaključno reći je to da trebamo slijediti Isusa, našeg Gospodina bez obzira na sve. Nemojte se smatrati manje blagoslovljenima ako nemate djece.

Blagoslovljeni ste u Kristu, a Bogu ništa nije nemoguće. Možda ćete dobiti djecu, biološku ili duhovnu. Samo se molite i pustite da Bog vodi vaš život prema svome naumu.

Autor: Jay Freeman; Prijevod: Ida U.; Izvor: Christian Today