Slobodni zidari - masoni
Screenshot: cbsnews.com

Čuli ste za Slobodne zidare ili masone, no je li vam poznato tko su i što vjeruju? U ovom članku vam donosimo neka njihova vjerovanja.

Slobodno zidarstvo, Istočna zvijezda, te druge slične „tajne“ organizacije, čine se bezopasnim sastancima čiji je cilj druženje. Mnoge ostavljaju dojam kao da promoviraju vjerovanje u Boga. Međutim, kada se stvari pobliže sagledaju, saznajemo da jedino vjerovanje koje se zahtijeva od članova nije vjerovanje u jednoga pravoga i živoga Boga, nego da članovi trebaju vjerovati u postojanje nekog „Vrhovnog Bića“, što uključuje „bogove“ islama, hinduizma ili bilo koje druge religije.

Nebiblijska i protukršćanska vjerovanja i praksa ove organizacije djelomično su skriveni ispod vanjštine navodne kompatibilnosti s kršćanskom vjerom. Slijedi usporedba biblijskih izjava sa „službenim“ stavom Slobodnih zidara:

Spasenje od grijeha:

Gledište Biblije: Isus je postao žrtva umjesto grješnika kada je prolio svoju krv i umro kao pomirnica (plaća) za grijehe svih koji će ikada povjerovati u Njega (Efežanima 2,8-9, Rimljanima 5,8, Ivan 3,16).

Gledište masonstva: Sami proces pridruživanja Loži zahtijeva od kršćana da zanemare isključivost Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja. Prema Slobodnom zidarstvu, čovjek će se spasiti i ići u nebo zbog njegovih dobrih djela i osobnog poboljšanja.

Gledište o Bibliji:

Gledište Biblije: Nadnaravno i potpuno nadahnuće Svetoga pisma – ono je nepogrješivo i u svojim učenjima i autoritetu apsolutno, vrhovno i konačno. Biblija je Božja riječ (2. Timoteju 3,16, 1. Solunjanima 2,13).

Gledište masonstva: Biblija je samo jedna od nekoliko „Svezaka svetoga zakona“, koji se svi smatraju jednako važnima u Slobodnom zidarstvu. Biblija je važna knjiga, ali samo što se tiče onih članova koji tvrde da su kršćani, kao što je Kuran važan muslimanima. Biblija se ne smatra isključivom Božjom riječju, niti se smatra Božjom jedinom objavom sebe čovječanstvu. Ona je tek jedan od mnogih vjerskih književnih izvora. Dobar je vodič po pitanju moralnosti. Biblija se prvenstveno koristi kao simbol Božje volje, koji se može naći i u drugim svetim tekstovima, kao što su Kuran ili Rg Vede.

Nauk o Bogu:

Gledište Biblije: Postoji jedan Bog. Različita imena Božja odnose se na Boga Izraelova i otkrivaju određene Božje atribute. Štovati druge bogove ili zazivati druga božanstva smatra se idolopoklonstvom (Izlazak 20,3). Pavao je o idolopoklonstvu govorio kao o strašnom grijehu (1. Korinćanima 10,14), a Ivan je rekao da će idolopoklonici završiti u paklu (Otkrivenje 21,8).

Gledište masonstva: Svi članovi moraju vjerovati u neko božanstvo. Različite religije (kršćanstvo, židovstvo, islam, itd.) priznaju istoga Boga, samo ga nazivaju različitim imenima. Slobodno zidarstvo poziva ljude svih vjera da vjeruju da, čak i ako koriste različita imena za „Bezimenoga sa stotinu imena“, ipak se mole jednome Bogu i Ocu svega.

Nauk o Isusu i Trojstvu:

Gledište Biblije: Isus je Bog u ljudskome obličju (Matej 1,18-24, Ivan 1,1). Isus je druga osoba Trojstva (Matej 28,19, Marko 1,9-11). Dok je bio na zemlji, bio je u potpunosti čovjek (Marko 4,38, Matej 4,2) i u potpunosti božanski (Ivan 20:28, Ivan 1:1-2, Djela 4,10-12). Kršćani bi se trebali moliti u Isusovo ime i naviještati ga pred drugima, bez obzira što to možda vrijeđa nekršćane (Ivan 14,13-14, 1. Ivanova 2,23, Djela 4,18-20).

Gledište masonstva: Nema ničeg isključivog ni u Isusu Kristu ni u Trojedinom Bogu koji je Otac, Sin i Sveti Duh. Prema tome, nema doktrine o božanstvu Isusa Krista. Smatra se nemasonskim zazivati Isusovo ime tijekom molitve ili spominjati Njegovo ime u Loži. Predložiti da je Isus jedini put ka Bogu suprotstavlja se načelu tolerancije. Isusovo ime se izostavlja iz biblijskih stihova koji se koriste u masonskim obredima. Isusa se stavlja na istu razinu s drugim religijskim vođama.

Ljudska narav i grijeh:

Gledište Biblije: Svi ljudi rađaju se s grješnom naravi, u potpunosti su pokvareni, te trebaju Spasitelja od grijeha (Rimljanima 3,23, Rimljanima 5,12, Psalam 51,5, Efežanima 2,1). Biblija niječe da čovječanstvo samo po sebi ima kapacitet za moralno savršenstvo (1. Ivanova 1,8-10, Rimljanima 1,18-25).

Gledište masonstva: Kroz simbole i ambleme, masoni uče da čovjek nije grješan, nego samo „nepristojan i nesavršen po naravi“. Ljudi su sposobni poboljšati svoj karakter i ponašanje na različite načine, uključujući djela milosrđa, moralnim življenjem i dobrovoljnim izvršavanjem društvenih dužnosti. Ljudi posjeduju sposobnost da od nesavršenstva napreduju prema savršenstvu. Moralno i duhovno savršenstvo postoji u muškarcima i ženama.

Kada se kršćanin zavjetuje Slobodnom zidarstvu, on se zaklinje da će slijediti doktrine koje je Bog proglasio lažnim i grješnim:

1. Čovjek može zadobiti spasenje dobrim djelima.
2. Isus je tek jedan od mnogih jednako poštovanih proroka.
3. U Loži će šutjeti i neće govoriti o Kristu.
4. Loži pristupaju u duhovnoj tami i neznanju, iako Biblija kaže da su kršćani već u svjetlu, da su djeca svjetla, te da u njima živi Svjetlo Svijeta – Isus Krist.
5. Od kršćana se zahtijeva da se zakunu masonskom zakletvom, tako da masonstvo kršćane navodi da hule Boga i uzimaju Gospodnje ime uzalud.
6. Masonstvo uči da njegov G.A.O.T.U. [engl. skraćenica za Veliki arhitekt svemira], koga masonstvo smatra pravim Bogom svemira, predstavlja sve bogove u svim religijama.
7. Masonstvo kršćane navodi da u svojim molitvama uzimaju univerzalan stav, zahtijevajući od njih da koriste„opće“ ime za Boga kako ne bi uvrijedili nevjernike koji su njihova masonska „braća“.
8. Dajući masonsku zakletvu i sudjelujući u doktrine Lože, kršćani potvrđuju lažno evanđelje drugim članovima Lože, koji gledaju samo na masonski plan spasenja kako bi došli na nebo. Samim svojim članstvom u takvoj sinkretističkoj organizaciji, ozbiljno su kompromitirali svoje kršćanstvo svjedočanstvo.
9. Prihvaćajući masonske obveze, kršćanin svojevoljno prihvaća zagađenje njegova uma, duha i tijela od strane onih koji služe lažnim bogovima i vjeruju u lažne nauke.

Kao što vidite, masonstvo proturječi jasnom učenju Svetoga pisma i brojnim pitanjima. Masonstvo također zahtijeva da se ljudi upuštaju u aktivnosti koje Biblija osuđuje. Zbog toga, kršćanin ne bi trebao biti član nikakva tajnog društva koje je bilo kako povezano sa Slobodnim zidarstvom.

Izvor: Gotquestions.org