Što su nečisti duhovi?

Što su ”nečisti duhovi”? Jesu li to demoni? Postoje li oni i danas?

Bog je Duh

Isus je rekao Samarijanki kod bunara: „Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju“. (Ivan 4, 24) Isus je Bog, ali Isus je došao kako bi bio rođen u tijelu (Ivan 1, 14) kako bi spasio ono što je u tijelu (mene i vas). Odrekao se slave koju je imao s Ocem na nebu i ponizio se do točke smrti na križu (Filipljanima 2, 8).

To je ono što je bilo potrebno kako bi nas spasio, no mi znamo da Bog nema ni dlanove ni stopala ni ruke ni noge već da je Duh. Unatoč tomu Bog kaže kako gleda na one koji žive u poslušnosti te da je Izrael ”zjenica Njegovog oka”. (Psalam 17, 8; Zaharija 2, 8).

Bog je Duh i zbog toga On nema oči kao što ih imamo mi. Bog mora koristiti antropomorfni jezik (pojednostavljeni za nas) kako bismo mogli razumjeti kako se Bog osjeća kada govori o sebi u odnosu na nas ili Izrael.

Manifestirani u tijelu

Samo se Isus manifestirao u tijelu, no u osnovi Bog je Duh, ali Bog je isto tako i Stvoritelj i stvorio je anđele. Navodno su anđeli imali slobodnu volju neko vrijeme jer je trećina odlučila slijediti Sotonu u pobuni. Ti anđeli su isto tako duhovi, ali oni su stvorena bića, nisu vječni.

Postojalo je vrijeme kada Sotona i anđeli nisu postojali, ali nikada nije bilo vrijeme da Bog nije postojao niti će biti vremena kada Bog neće postojati. On je ”Ja Jesam” ili Onaj koji postoji zauvijek i izvan vremena. Danas postoje sveti anđeli koji su odabrali živjeti u poslušnosti Bogu i oni su poslani i prošireni sukladno Božjoj volji, no ti anđeli su isto duhovi.

Povremeno, ako je to Božja volja, oni se mogu manifestirati kao ljudska bića, no to se događa samo zbog Božje volje. Sveti anđeli nikada ne djeluju izvan Božje volje. To se ne odnosi na pale ili na zle anđele koji danas postoje u svijetu.

VIDI OVO: 9 tipičnih aktivnosti demona: Evo što rade ljudima!

Nečisti duhovi

Stari zavjet ne sadrži riječi ”nečisti duhovi”, ali postoje brojni navodi koji se odnose na isto. U 1. Samuelovoj 16, 14 čitamo: „Duh Jahvin bijaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati“. Nešto što sam primijetio je da zao duh nije mogao salijetati Šaula sve dok Duh Jahvin nije odstupio od njega, što znači da niti jedan vjernik ne može biti opsjednut Sotonom ili demonima. To je iz razloga što je Duh Božji koji je u nama je veći od nečistih duhova svijeta (1. Ivanova 4, 4).

Zli duh koji je salijetao Šaula nije bio ništa drugo do nečistog ili demonskog duha, što znači da su nečisti ili demonski duhovi prisutni u svijetu od stvaranja čovjeka. U Novom zavjetu postoji deset spominjanja riječi ”nečisti duhovi” i svaki puta se odnose na demonske duhove ili pale anđele.

Dok je govorio o nečistom duhu koji je bio istjeran iz čovjeka Isus je upozorio: „A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja, ali ne nalazi“! (Matej 12, 43) Ipak, ako se ta osoba vrati na svoja prethodna zla djela „Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude s onim čovjekom gore nego na početku. Tako će biti i s ovim opakim naraštajem“. (Matej 12, 45)

VIDI OVO: 6 načina na koje zli duhovi djeluju danas u svijetu

Isusov autoritet

Isus, kao Bog ima autoritet nad Sotonom i njegovim demonima. Čitamo o tome kako Isus dijeli svoj autoritet sa svojim učenicima. Piše: „Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć“. (Matej 10, 1) Kada su oni u sinagogi vidjeli da je Isus istjerao moćnog demona bili su zapanjeni i čak su se pitali: „Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se“. (Marko 1, 27)

Tragično je što mnogo puta mi ne prepoznajemo Isusov autoritet i suverenost, no demoni je uvijek prepoznaju i čak ih javno priznaju. Jedan primjer toga: „A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: “Ti si Sin Božji“! (Marko 3, 11) Ovdje ih je Isus prekorio jer još uvijek nije bilo vrijeme da svijet sazna tko je On (Mesija i Spasitelj), no svi oni su priznali da je Isus Bog. Ustvari, nisu imali izbora nego učiniti ono što je Gospodin rekao. Danas mnoštvo ljudi kažu kako vjeruju u Isusa, no samo vjerovati nije dovoljno. Jakov je napisao: „Vi vjerujete da je Bog živ. Dobro činite. No čak i demoni vjeruju i dršću“. (Jakov 2, 19)

Stoga ako se samo radi o intelektualnoj svjesnosti Isusa, mi ulazimo u kvalifikaciju demona jer i demoni vjeruju i dršću, ali nisu spašeni. Znati Isusa nije ključno pitanje. Kritično pitanje glasi: „Zna li Isus nas“? Mnogi će tvrditi da Ga ”znaju” na Dan suda, no ti isti mnogi će biti odbačeni jer njih Isus nije znao. (Matej 7, 21-23) Tragično, ali je moguće izbjeći. Da su se samo pokajali i imali odnos s Kristom.

Zaključak

Ne samo da postoje nečisti duhovi ili pali anđeli, koji se zovu demoni, već postoje i ljudi koji su pod njihovim utjecajem i koji su u nekim slučajevima, opsjednuti demonima. Apostol Pavao znao je za nečiste duhove i napisao je: „A ako li je i pokriveno evanđelje naše, u onima je pokriveno, koji ginu, u kojima bog ovoga svijeta oslijepi mišljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Kristove, koji je slika Božja“. (2. Korinćanima 4, 3-4)

Neprijatelj i njegovi pomoćnici pokušavaju zasjeniti evanđelje i predstaviti svoju verziju evanđelja koje uopće nije evanđelje. Demoni vjerojatno poznaju Božju riječ bolje od nas, stoga oni postaju odlični propovjednici, a mi znamo da se Sotona prikazuje kao anđeo svjetla. (2. Korinćanima 11, 14) No razlika je u tome što oni razvodnjuju evanđelje. Oni vole uzimati tekst iz konteksta i stvarati lažne zaključke.

Kultovi su izgrađeni na ”proučavanju tekstova”, dok teologije ”jednog stiha” uspijevaju u crkvama koje su nadahnute sotonskim i demonskim utjecajima. Zato svakoga dana moramo stavljati Božji oklop „Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima“. (Efežanima 6, 12) To su nečisto duhovi koji danas djeluju na djeci neposlušnosti, čineći to da ona slijede smjer ovog svijeta. (Efežanima 2, 2)

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com