Kako zli duhovi djeluju danas u svijetu?
Foto: Unsplash

Pretpostavimo li da su zli duhovi i demoni isto, oni onda djeluju u svijetu na sljedeće načine:

1. Demoni djeluju kroz okultizam

Demoni rukovode “okultizmom“, tj. mističnim i tajanstvenim praksama, koje je Bog zabranio i koje su nazvane “gadostima”, jer su povezane s idolopoklonstvom.

Ovakve prakse ljude zavode, zarobljavaju i vode u robovanje sotoni, tj. “poprimaju njegovo naličje i njegov um” koji su iskrivljeni i izopačeni – sasvim protivni Božjem umu i naumima.

Sotona voli izvrtati sve što je Bog stvorio ili zapovjedio. Kukasti križevi, imena izgovarana unatrag i najrazličitije seksualne izopačenosti, tipični su proizvodi sotoninih nakaradnih misli.

Pod nazivom okultno spadaju još strašnija spolna izopačenja, te ono što poznajemo pod imenom “spiritizam” (općenje sa zlim duhovnim svijetom, često nazivano kao općenje s mrtvima – pokojnicima).

VIDI OVO: DEMONI – SOTONINE SLUGE: Sve što trebate znati o njima!

Ljudi koji se svjesno i nesvjesno upuštaju u takve stvari, otvaraju se mogućnosti demonskog utjecaja, ometanjima, uznemirivanje i proganjanjima, a u krajnjim slučajevima i opsjednutosti demonom (što znači: biti pod potpunom vlašću demonske sile). Što se čovjek duže time bavi, sve je gore, a šanse za oslobođenje sve se više smanjuju.

U ovo područje spadaju proricanje budućnosti, astrologija tj. horoskopi (Iz 47,13; Djela 16,16), kojih je svrha da čovjeka dovedu u sotonine kandže. Već spomenut spiritizam, općenje živih s mrtvima, uključujući i savjetovanje s medijima i prisustvovanje seansama. Na takvoj seansi demoni oponašaju glas umrle osobe.

Krajnji oblik okultizma uključuje vračanje (obavljanje sotonskih rituala i obreda) i stvarno štovanje sotone. Bog oštro zabranjuje sve takve prakse. (Izl  7,11-12; Lev 19,26-31; Lev 20,6-27; Pnz 18,10-14; 1. Sam 28; 2. Kr 17,17-18; 2. Kr 21,1-6; 2. Kr 23,24-25; 1. Ljet 10,13-14; Iz 2,6; Iz 8,19-20; Iz 47,9-15; Jer 27,9-10; Jer 29,8-14; Jer 29,21-23; Ez 13,17-23; Zah 10,2; Mal 3 0,5). Ovdje treba spomenuti i “kult mrtvih” ili “smrti” koji je vrlo snažan na prostoru Balkana.

Mora se naglasiti da su u svim ovim slučajevima temeljni principi prijevara, obmana i zavaravanje. Božji protulijek je vjera (oslanjanje na Božju Riječ i djelovanje u skladu s njom), i priznanje propraćeno oproštenjem (djela tame svjetlost razotkriva i lišava ih sile).

VIDI OVO: 11 karakteristika demonske prisutnosti kod određene osobe

To pak mora biti popraćeno dosljednim životom s Bogom i neprestanim pokajanjem (stalan život poslušnosti Bogu), inače bi čovjek ponovno mogao vratiti starom načinu života. Za nekršćanina koji se bavio takvim stvarima, jedino je rješenje da se obrati Kristu i živi gore opisanim životom.

2. Demoni ili zli duhovi djeluju kroz idolopoklonstvo

U pozadini svakog idolopoklonstva se nalaze demoni, a ona nije ništa drugo nego štovanje demona (1. Kor 10,20; Pnz 32,17; Ps 106,37). Čini se da će se u vrijeme nevolja pojačati demonsko djelovanje, što će dovesti do otvorenog poštovanja sotone prerušenog u “Zmaja” (Otk 16,13-14; Otk 13,4). Sotona uvijek teži da odvrati čovjeka od istinskog štovanja Boga, i usmjeri ga prema sebi, tj. idolima.

Kako demoni (zli duhovi) djeluju danas u svijetu 1
Foto: Unsplash

3. Prijevara ili obmana

Demoni se nazivaju i prijevarnim duhovima i širiteljima lažnih nauka (1. Kr 22,21-23; 2. Sol 2,2; 1. Tim 4,1). Zbog toga, oni stoje iza svakovrstnog liberalizma i neistinite misli i ideje o Bogu.

4. Upravljaju svjetovnim sustavom

Njihova je uloga širiti Sotonin način razmišljanja i njegov pogled na svijet, koji se prvenstveno i najviše očituje u okultnim obredima ustanovljenim tijekom razdoblja nevolja (1. Iv 2,16; 2. Kor 4,4; Otk 13,14).

VIDI OVO: Odakle potječu demoni?

5. Demoni (zli duhovi) uzrokuju bolesti i opsjednuća

Oni mogu prouzročiti bolesti i duševne poremećaje ili zarobiti ljude moralnom nečistoćom. To se većinom događa zato što su se ti ljudi već ranije i sami upustili u nešto što je Bog jasno i glasno zabranio.

Ne možemo, međutim, reći da su sve bolesti ili duševni poremećaji posljedica demonskog djelovanja. Biblija jasno razlikuje to dvoje; to se naročito očituje za vrijeme Isusove službe (Mt 4,24; Mt 8,16; Mt 9,20-35; Mt 10,1; Mt 14,35; Mk 1 0,23-34; Mk 3,15; Lk 4,40; Lk 6,17-18; Lk 9,1).

U slučaju duševnog poremećenja prilikom čitanja Božje Riječi ili molitve nad oboljelim, obično dolazi do poboljšanja ili smirivanja, ali ako je bolest demonskog porijekla, reakcija može biti prilično žestoka (Mk 5,4-5; Lk 8,35).

6. Čine otpor – protivljenje

Suprotstavljaju se Božjoj djeci u njihovom duhovnom rastu (Ef 6,12). Zli duhovi ne mogu nauditi Bogu i zato žele uništiti sve ono što je Bogu blisko i drago.