Nevjerojatni Božji blagoslovi koje možemo naći u Bibliji

Ove nevjerojatne Božje blagoslove za nas i naše bližnje možemo pronaći u Bibliji. No, put do blagoslova prije svega zahtijeva poslušnost Njegovoj volji.

Toliko puta se obratimo Bogu zbog svojih potreba. Tražimo Ga kada smo u financijskim potrebama. Tražimo Njegovu pomoć kada imamo problema na poslu. Idemo K Bogu kada se susrećemo s različitim životnim problemima. Ali koliko često meditiramo nad nevjerojatnim Božjim blagoslovima? Evo nekih koje sam ja pronašla u Bibliji.

Psalam 3, 8: „Spasenje stoji u moći Gospoda; na puk tvoj neka dođe blagoslov tvoj“

Primjeri ”privremenih” blagoslova

Postanak 24, 35: „Gospod je veoma blagoslovio gospodara mojega, tako da je došao do velikog blagostanja. Dao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja magaraca i deva“.

2. Samuelova 6, 11: „Tako ostade kovčeg Gospodnji tri mjeseca u kući Obed-Edoma iz Gata. Gospod blagoslovi Obed-Edoma i svu kuću njegovu“.

1. Kraljevima 3, 13: „Ali ti dajem i što nisi tražio: bogatstvo i slavu kakve nema nitko među kraljevima“.

Psalam 65, 9: „Ti si blagoslovio zemlju, zalio si je i bogato napunio potokom Božjim punim vode; daješ da joj uspijeva žito; tako si je opremio“.

Psalam 68, 19: „Blagoslovljen neka je Svemogući! Svaki dan nosi nas Bog, spasitelj naš“.

Primjeri duhovnih blagoslova

Izaija 56, 4-5: „Jer ovako govori Jahve: “S uškopljenicima koji obdržavaju subotu, koji izabiru što je meni drago i ostanu postojani u Savezu mome – podići ću u kući svojoj i među svojim zidovima spomenik i ime, bolje nego sinovima i kćerima, dat ću im vječno ime koje neće biti iskorijenjeno“.

Jeremija 24, 7: „I dat ću im srce da me poznaju da sam ja Jahve, da budu narod moj, a ja Bog njihov, jer će se oni svim srcem svojim opet k meni obratiti“.

Ezekiel 11, 19: „I ja ću im dati novo srce i nov ću duh udahnuti u njih: iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću u njih srce od mesa“.

Matej 11, 28: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti“.

Luka 11, 13: „Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu“!

Ivan 10, 28: „Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke“.

Otkrivenje 2, 10: „Ništa se ne boj od muka, što te čekaju! Gle, đavao će neke od vas baciti u tamnicu, da se iskušate i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života“.

StockSnap / Pixabay

Bog

Izlazak 23, 25: „Iskazujte štovanje Jahvi, Bogu svome, pa ću blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest“.

Psalam 81, 16: „Najboljom pšenicom hranit ću ga, i medom iz hridine krijepit ću te“.

Izaija 30, 23: „A on će dati kišu tvojem sjemenu što ga posiješ u zemlju, i kruh kojim zemlja urodi bit će obilat i hranjiv. Stoka će tvoja pasti u onaj dan po prostranim pašnjacima“.

Amos 9, 13: „Evo dolaze dani – riječ je Jahvina – kada će orač stizat` žeteoca, mastilac grožđa sijača, kad će planine procuriti mladim vinom i svi se bregovi prelijevati njime“.

Malahija 3, 10: „Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte – govori Jahve nad Vojskama – neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov“.

Matej 6, 33: „Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati“.

Blagoslov koji prebiva nad Božjim narodom

Ponovljeni zakon 23, 5: „A sve zato što nisu izašli pred vas s kruhom i vodom kad bijaste na putu izišavši iz Egipta; i što su za novce najmili sina Beorova, Bileama iz Petora u Aram Naharajimu, da te prokune“.

2. Samuelova 7, 29: „Budi dakle voljan i blagoslovi kuću sluge svojega, da postoji pred tobom dovijeka, jer ti si, svemogući Gospode, to obećao. Pa neka tvojim blagoslovom bude blagoslovljena kuća sluge tvojega dovijeka“!

Psalam 24, 5: „On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga“.

Psalam 129, 8: „A prolaznici nek` ne reknu: “Blagoslov Jahvin nad vama! Blagoslivljamo vas imenom Jahvinim“!

Psalam 133, 3: „To je kao rosa hermonska, što pada na gore sionske; jer tamo Gospod daje blagoslov, život do vijeka“.

Mudre izreke 10, 22: „Gospodnji blagoslov obogaćuje i ne prati ga nikakva muka“.

Završne misli

Samo sam došla do nekih Božjih blagoslova. Molim za to da vi nastavite tražiti Boga u svojim vremenima potrebe. I nikada ne zaboravite zahvaliti Bogu za velik broj blagoslova koje nam On tako slobodno daje!

Autorica: Pamela Rose Williams; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJE!