Zašto je Bog rekao da ”nije dobro da čovjek bude sam”?

“Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.”, piše u Knjizi Postanka 2,12. Što znače ove Božje riječi?

„I bijaše veoma dobro.“

Te riječi odjekuju u prva dva poglavlja Postanka. Zato obrat u Postanku 2,18 sadrži toliku moć. „Nije dobro da čovjek bude sam.“ Kao da te riječi ne pripadaju svijetu prije događaja iz Postanka 3. Ipak, ovdje su da istaknu važnost žene za muškarca. Njegova samoća nije dobra.

No, zašto ta samoća nije dobra?

Osobna anegdota

Na početku našeg braka, dok još nisam znao roštiljati, nisam volio kad bi moja supruga nekoliko dana otišla u posjetu obitelji. Znao sam da me čeka prehrana poput McDonaldsa, ribljih štapića i pizze dok se ne vrati. Bio sam bespomoćan bez njezinih ludih kuhinjskih vještina. Dakle, nije bilo dobro da Mike ostane sam. No, to nije ono što ovaj stih znači. Adam je mogao biti dobar kuhar, siguran sam.

Čovjekova potreba

Možda to nije dobro za Adama jer je seksualno biće. Svako drugo biće imalo je partnera. Svi se mogu reproducirati. Ali ne Adam. Gori li od seksualne želje i zato nije dobro da bude sam? Ili je to neka druga potreba u Adamu koju ne može udovoljiti bez žene? Je li to emocionalna potreba? Tjelesna potreba? Duhovna potreba?

Da i ne.

Dijeljenje Njegove slave

Vjerujem da je sve iznad dio odgovora zašto nije dobro da Adam bude sam. No postoji mnogo veći razlog zašto nije dobro da bude sam, a nalazi se u sljedećim stihovima. Kad je Bog rekao u Postanku 1,26: Načinimo čovjeka na svoju sliku…“, a zatim im u Postanku 1,28 nalaže da se plode i množe i imaju vlast nad zemljom, zadužio je čovječanstvo da dijeli Njegovu slavu po cijelom svijetu. Pozvao je čovječanstvo da ga točno preslika.

J. I. Packer to kaže ovako, pozivajući se na zadatak crkve:

„Zadatak Crkve jest učiniti nevidljivo kraljevstvo vidljivim kroz vjerno kršćansko življenje i svjedočenje.“ (Concise Theology, 194)

nije dobro da čovjek bude sam
Foto: Silvia Sala/Flickr

Zajednica

Dakle, temeljni razlog zašto nije bilo dobro da Adam bude sam nije potreba koja se treba ispuniti u Adamu, već nedostatak njegove sposobnosti da točno preslika Boga. Nije mogao učiniti nevidljivo kraljevstvo vidljivim dok je bio sam jer je nevidljivo kraljevstvo zajednica. Adam je trebao Evu da točno odražavaju Boga.

Jedno kao simbol

Da, trebali smo prvi par kako bi se čovječanstvo plodilo i množilo. No, osnova toga jest da su Adam i Eva trebali živjeti u jedinstvu, „biti dvoje jedno tijelo“, kako bi trojedini odnos Oca, Sina i Duha Svetoga mogao biti ispravan obrazac.

Predstavljanje Božje slave

Ovo nam pomaže da razmislimo o našim brakovima. Naš supružnik nam nije dan prvenstveno za nas i naš užitak, već primarno da možemo živjeti kao jedno tijelo i predstaviti slavu Božju narodima. Moja žena mi je dana da mi pomogne da postanem više poput Isusa i da ga bolje predstavljam. Ta perspektiva svakako mijenja svrhu našeg braka i razlog zašto mi je Bog dao ovaj dar.

Osjećam potrebu ukratko ovdje reći kako ne mislim da samac ne može točno odražavati sliku Boga. Ne postoji nikakav manjak u vama kojeg treba ispuniti supružnik. Ipak, pozvani ste živjeti u zajednici i biti plodonosni i množiti se na način koji vas Bog poziva.

Autor: Mike Leake; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!