Naš nježni i zastrašujući Bog

Naš Bog je nježan i zastrašujuć u isto vrijeme! Postoji li bilo kakav bog koji se s grješnicima odnosi na tako nježan i suosjećajan način?

Grješnici, spašeni s ceste koja vodi prema paklu, vole ponavljati i slaviti Božje milosrđe. Gdje bismo bili danas bez tog milosrđa? Gdje bismo bili u vječnosti bez milosrđa?

Bez milosrđa, bili bismo mrtvi u našim grijesima, u smrti koja je gora od smrti. Milosrđe nas je pozvalo iz grobnice. Ono nas je podignulo iz rupe smrti. Milosrđe otvara naše slijepe oči. Daje nam vjeru, pokajanje i radost. Zaslužili smo svaki milimetar odbacivanja, osude, gnjeva, no Bog nam je umjesto dao oprost, ljubav i život. Sve što posjedujemo, posjedujemo zahvaljujući Božjem milosrđu. Postoji li bilo kakav bog ili bilo kakva religijska predodžba ovdje na Zemlji, koja se s grješnicima odnosi na tako nježan i suosjećajan način?

Krist kaže: „Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.“ (Matej 11, 29) Znajući kako smo se odnosili prema Njemu, sve bezgranične načine na koje smo Ga ignorirali i vrijeđali, Krist ima svaki pravedni razlog da bude nemilosrdan i bespoštedan, no On je s nama nježan. Krist se saginje nježno kako bi nas spasio i obnovio. Krist ponavlja one dragocjene stihove iz Izaije, koji govore o Njemu: „Trsku napuklu on neće slomiti i fitilj koji tinja neće ugasiti.“ Tko ne bi mogao, nakon što bi sebe spoznao kao otkupljenog grješnika, voljeti nježnost i ljubaznost takvog milosrđa.

No milosrđe ne govori cijelu priču. Postoji druga strana ovoga Kralja: sveta, veličanstvena, ljubomorna i čak osvetnički nastrojena strana, strana koju kršćani, poput mene i vas, rijetko kada slave i ponavljaju.

Ozlijeđen na bojištu

Kada se Krist približio napuklim trskama i fitilju koji tinja, On nije radio kompromis s grijehom. Njegovo se milosrđe pomiješalo s pravednošću:

„Eto, to je sluga moj, koga sam izabrao. Ljubimac moj, na kojem se veseli srce moje. Stavit ću duh svoj na njega, i on će navješćivati pravdu među narodima. Neće se prepirati i neće bučiti, nitko neće po ulicama čuti glasa njegova. Trske stučene neće prelomiti i stijenja što tinja neće ugasiti, dok pravdu ne privede pobjedi.“ (Matej 12, 18-20)

Krist je došao utemeljiti pravdu i neće stati sve dok ne vidi da je pravda izvršena. Možemo zamisliti kako ove oštećene i ranjive trske pronalaze sigurnost u dvorištima i vrtovima zajednica, no ovdje one čuče na bojištima prokletoga svijeta.

Zbog čega je trska napukla i zbog čega žižak tinja, ako ne zbog toga što je uhvaćen u groznoj, uobičajenoj razmjeni vatre grijeha? Svi se možemo poistovjetiti s tom tankom, krhkom vlati trave, jer smo se svi tako osjećali i to dosta često. Svi smo osjetili žalac grijeha usmjeren protiv nas i svi smo svjedočili tomu, s ljutošću koja je bila pomiješana s tugom, kako trn grijeha razara brakove, obitelji, prijateljstva, zajednice, čak i cijele narode. S našim srcima koja su boljela od zbunjenosti i tuge, vapili smo za pravdom. Uzdisali smo, zajedno sa cijelim stvorenjem, za boljim svijetom od ovoga u kojem živimo.

Sve do izvršenja pravde

Krist je došao donijeti taj bolji svijet, došao je izliti pravdu poput Plitvičkih jezera, došao je proglasiti rat svima koji Mu se protive i došao je završiti stoljeća pobune. No, dok Krist vodi ovaj sveti rat, On se pogiba, se neograničenom snagom, upijajući vatru na sebe sa svih strana, kako bi podržao i održao slabe, ponizne, duše koje Mu vjeruju na ovome putu. Prema svojim neprijateljima, Mesija je nemilosrdan, nepopustljiv, zastrašujući. Prema svojima, Krist je nježan i ponizan.

Na tom bojištu, Kristova pravednost nije samo neki mračni oblak, koji baca sjenu nad Njegovim milosrđem; to je noćna tmina, bez Sunca i Mjeseca, koja čini da Njegovo milosrđe sja. Njegova pravda i milosrđe dva su dijela jedne svete simfonije. Izaija 30, 18, na primjer, svira ova dva sklada, miješajući nježnost Božjeg milosrđa s obećanjem Njegove pravednosti:

„Zato oklijeva Gospodin, da vam se smiluje, i zato čeka, da vas pomiluje, jer je Gospodin Bog pravde. Blagoslovljeni su svi, koji ga čekaju!“

Milosrđe i pravda nisu ovdje u neskladu, nego su prekrasno ujedinjeni. Zbog toga što je Bog pravedan, bit će pravedan prema vama, u Njegovo savršeno vrijeme. Njegova milost prema vama, u Kristu, jest pravda. Najčišća provedba pravde, ikada začeta ili provedena, uživa u pokazivanju milosrđa.

Bog protivljenja

To milosrđe ne otupljuje silu svoje pravednosti. Božja pravednost je pravednost koja potresa dušu i koja uništava ponos. Prije događa iz Izaije 30, 18 Bog se obračunava s Izraelom, zbog toga što se Izrael u očaju okrenuo egipatskoj vojsci radi spasa:

„Zato ovako veli Svetac Izraelov: “Jer odbacujete ovu riječ moju i uzdate se u opačinu i prijevaru i na to se oslanjate: Zato će vam ta zlodjela biti kao odlomak što pada, a otkinuo se u visoku zidu: “najedanput iznenada padne. Razbit će ih, kao što se razbija posuda zemljana, razbija se nemilice. Kad se razbije, ne nađe se ni okrnjak, da uzmeš ognja s ognjišta ili da zagrabiš vode iz studenca.“ (Izaija 30, 12-14)

Primijetite da Božje milosrđe ne suzdržava Boga od Njegove strogoće. Je li Bog kojeg vi štujete Bog koji bi ikada uništio pobunu, koja se podignula protiv Njega? Kada zatvorite oči u molitvi, postoji li osjećaj da bi Bog mogao, upravo u ovome trenutku, pobiti pravedno milijune ljudi zbog toga što su Ga odbacili u uvrijedili, da je taj grijeh zaista tako odvratan i odbojan? Neka redovita svjesnost Njegovog svetog bijesa, usmjerenog prema nepravdi, pogotovo prema svim nepravdama koje su usmjerene protiv Njega, ključna je za zdrav život štovanja. Bog svake utjehe, nakon svega, također je i vatra koja prožima. (Hebrejima 12, 29)

„Da, bit će to dan Jahve nad Vojskama, protiv svih oholih i bahatih, protiv sviju što se uzvisiše, da ih obori; Uđite u rupe među pećinama i u spilje zemaljske pred užasom Jahvinim, pred sjajem veličanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.“  (Izaija 2, 12; 19)

To nije okrutni Bog, koji je ostavljen iza u Starome zavjetu. To je Bog neograničenog milosrđa. Bog koji se saginje, u Kristu, kako bi vas nježno izvukao iz vašeg grijeha, jednoga će dana ponovno zaprepastiti narode. Njegova je pravednost skrivena, određeno vrijeme, ispod Njegove usporene strpljivosti, no Njegova vatra koja proždire uskoro će proždrijeti Njegove neprijatelje.

Pravda koja napaja milosrđe

Zbog svega toga Njegovo je milosrđe još više zapanjujuće. Zastrašujući plamenovi pravednosti neće umanjiti Njegovo milosrđe, nego će ju obasjati i zapaliti. „Gospodin je strpljiv i milosrdan i zato se uzdiže da vam iskaže milosrđe. Jer Gospodin je Bog pravde.“ No oni su prezirali Njegove Riječi i uzdali su se u tlačenje i perverzije; kako bi Bog prema njima mogao biti pravedan i milosrdan? Kako bi mogao blagosloviti one koji su Ga proklinjali i prezirali?

Postajući prokletstvom koje su zaslužili. Uživajmo, ponovno u poznatoj i zapanjujućoj priči koja govori kako se pravda i milosrđe susreću:

„Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe; htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme – da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove.“ (Rimljanima 3, 23-26)

Drvene grede, koje se nalaze izvan Jeruzalema, prekrasno uokviruju brak između pravednosti i milosrđa. Kroz križ, Bog je pravedan i Onaj koji opravdava, pravedan i milosrdan. Na tom mračnom i krvavom brežuljku, zastrašujuća Božja pravednost postala je sluga milosti, za sve one koji su povjerovali. U Kristu, pravednost više nije prijetnja, nego utočište. Sva suverena moć, koja bi dovela do naše propasti, sada obećava da će nas zaštititi. Izaija 54, 8 kaže: „U provali srdžbe sakrih načas od tebe lice svoje, al` u ljubavi vječnoj smilovah se tebi,” govori Jahve, tvoj Otkupitelj.“

Kako bismo mogli osjetiti puninu Njegovog milosrđa prema nama, ako običavamo ignorirati ili umanjivati bijes Njegove pravednosti?

Pravednost i milosrđe za mene?

Svi znamo sve ovo o našem Bogu, no ipak neki koji čitaju ove riječi bore se s vjerovanjem u to da će Bog biti tako milosrdan. Krivnja i sram koje nose mogu otežati svakodnevni život. Oni mrze njihove grijehe, uložili su trud kako bi ih se riješili, no oni su na njihovim koljenima, ponovno i ponovno, priznajući ista, bolno poznata priznanja. Milosrđe, za koje su mislili da su ga pronašli, djeluje im jako daleko. Bi li Bog mogao zaista oprostiti i voljeti nekoga poput mene?

Drugi koji čitaju ovo, bore se s vjerovanjem u to da će pravda zaista biti učinjena. Ponekad se čini kao da su njihovi životi neprestano u padu. Gledaju kako bezbožnici uživaju u dobrima, uspjesima i napretku, dok oni pate zbog svoje vjernosti. Drže se za obećanje da će sve s vremenom biti onako kako treba, no u isto vrijeme pretražuju kutke i zakutke svojih života, uzaludno tražeći dokaze da će tako biti. Ako smognu hrabrosti kako bi podignuli svoje poglede iznad njihovih molitvi, ono što mogu vidjeti je još više grozne, nepravedne patnje. Bi li Bog mogao stvoriti bilo što dobro iz sve ove boli i nepravde?

Borimo se s prihvaćanjem Božje pravednosti, jer ne vjerujemo da će se Bog u potpunosti obračunati s grijehom, koji vojuje protiv nas. Borimo se s prihvaćanjem Njegovog milosrđa, jer ne vjerujemo da će se u potpunosti obračunati s grijesima koje smo počinili. Objema skupinama, krvavi križ i prazna grobnica tvrdoglavo govore da se može obračunati, da se obračunao i da će se obračunati. Bog će zasigurno ostvariti svoju pravednost. Niti jedan kamen u vašem životu neće ostati neokrenut. Svaki grijeh koji je protiv vas bit će donesen na svjetlost i uklonjen. Sama pravednost će pozvati opakost na razračunavanje, sve dok je više ne bude bilo. (Psalam 10, 15)

U međuvremenu, Bog neće slomiti napuklu trsku. Neće ugasiti žižak koji tinja. Njegovo milosrđe je jednako široko i duboko kao što je i naš grijeh. Naš Bog je daleko više od onoga što shvaćamo da jest i daleko je milosrdniji nego što sada možemo zamisliti.

Izvor: Desiringgod.org; Prijevod: Ivan H.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.

NAJNOVIJE!