Nova godina biblijski stihovi
Foto: Pixabay

Bog nam u Svojoj Riječi daje obećanja da će biti s nama bez obzira kroz što prolazili. Biblijski stihovi, koje smo izdvojili za Novu godinu, će vam to potvrditi:

Otkrivenje 21,5: „Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: Evo, sve činim novo! I doda: Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.“

Tužaljke 3,22-23: „Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika!“

Izaija 43,18-19: „Ne spominjite se onog što se zbilo, nit’ mislite na ono što je prošlo. Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate?“

2. Korinćanima 5,17: „Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!“

Filipljanima 3,13: „Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem.“

Djela 3,19: „Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.“

Jeremija 29,11: „Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.“

Izaija 40,31: „Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.“

Ezekiel 11,19: „I ja ću im dati novo srce i nov ću duh udahnuti u njih: iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću u njih srce od mesa.“

Izreke 3,5-6: „Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.“

Psalam 20,5: „Udijelio ti što ti srce želi, ispunio sve namisli tvoje!“

Psalam 65,12: „Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim.“

PROČITAJTE JOŠ: