Novi Jeruzalem

Posljednja knjiga Biblije (Otkrivenje) kaže da će se na kraju vremena novi Jeruzalem (koji se također naziva svetim gradom) spustiti s neba i biti mjesto gdje će živjeti Krist i Njegov narod:

„I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođe, i mora više nema. I ja, Ivan, vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, opremljen kao nevjesta ukrašena za muža svojega. I čuh snažan glas s neba gdje govori: Evo šatora Božjeg s ljudima! I On će prebivati s njima, i oni će biti puci njegovi, i sȃm Bog bit će s njima, Bog njihov. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti; ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti — jer prijašnje prođe“ (Otkrivenje 21,1-4).

Teško je znati kako doslovno trebamo razumjeti novi Jeruzalem, ali Biblija govori o novom nebu i zemlji. Izgleda da će novi Jeruzalem biti fizički, ali i duhovni.

PROČITAJTE: Idu li kršćani u nebo nakon što umru?

U Otkrivenju 21 i 22 nalaze se razrađeni opisi, ali neki opisi mogu biti slikovite riječi koje upućuju na stvarnosti koje su nam previše teške za razumjeti.

Međutim, važno je da će nakon konačnog suda, Krist i Njegov narod živjeti zajedno u savršenoj radosti i miru, u uskrsnulim tijelima.

Mjesto gdje će živjeti simbolički se zove novi Jeruzalem, jer se ime Jeruzalem poistovjećuje s mjestom Božje prisutnosti još od starozavjetnog doba.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

Ostale članke na temu posljednjih vremena pročitajte na OVOM LINKU!