5 obilježja Božje ljubavi koju nam pokazuje

Bog nas voli, ne zato što smo to zaslužili, nego zato što je On tako odabrao. U nastavku slijedi 5 obilježja Božje ljubavi koju pokazuje prema nama.

Božja ljubav je bezuvjetna

Bog nas voli, ne zato što smo to zaslužili, nego zato što nas je odabrao voljeti. Prva važna stvar u vezi Božje ljubavi jest da je ona bezuvjetna. Tijekom govora o Božjoj ljubavi, Isus je jednom rekao: „Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.“ (Ivan 15, 13) Većina pravih prijatelja, kao i članovi obitelji bez razmišljanja bi spasili nečiji život, čak i ako bi time ugrozili vlastiti. Većina muževa žrtvovala bi svoje živote kako bi spasili svoju suprugu i dijete. Ta je ljubav bezuvjetna, bez obzira na okolnosti. Takvo ponašanje ne ovisi o vanjskim okolnostima. Hvala Bogu na tome, jer ako bi nas Bog volio samo kada bismo činili dobro ili kada bismo Mu služili, onda bi Njegova ljubav prestala ako bismo negdje zakazali. No znamo da je Božja ljubav bezuvjetna i da ne ovisi o nama. 

Požrtvovna je

Isus je Božju ljubav pokazao kada je svojim učenicima rekao: „Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce.“ (Ivan 10, 11) Dobri je Pastir umro i uskrsnuo kako bismo mi mogli živjeti! Tako je ”Bog pokazao svoju ljubav prema nama dok smo još bili grješnici, tako što je Krist umro za nas”. (Rimljanima 5, 8) Bog nas je volio prije našeg obraćenja: kada smo bili bezbožni, opaki Božji neprijatelji. (Rimljanima 5, 6-10) Može li na neki način biti pokazana bezuvjetna ljubav od ovoga: „Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim.“ (Rimljanima 5, 10) Ne može. Samo Bog može pokazati takvu ljubav. 

Ona je vječna 

Bog je progovorio kroz proroka Jeremiju kada je rekao: „Iz daljine mu se Jahve ukaza: Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.“ (Jeremija 31, 3) Ljudska ljubav ovisi o tome što je tko učinio za nas ili što smo mi učinili za njih. No Božja je ljubav vječna i beskrajna. Čak i kada smo Mu nevjerni, Bog nas nikada ne napušta niti odlazi od nas. (Hebrejima 13, 5) Hošea opisuje na ovakav način Božju ljubav: „Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi; bijah im kao onaj koji u čeljustima njihovim žvale opušta; nad njega se saginjah i davah mu jesti.“ (Hošea 11, 4) 

Bog nas je doveo ovako daleko. Dovest će nas do svršetka, do našeg doma. 

Božja ljubav ima trajan učinak

Bog nas voli ljubavlju koja ima trajan učinak. Bog uz pomoć Duha Svetoga uzrokuje naš prijelaz iz smrti u život. (Efežanima 2, 1-5) Prije smo bili mrtvi u našim grijesima, bez nade. Možda mislimo da smo mi izabrali Krista, no Isus je rekao svojim učenicima: „Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.“ (Ivan 15, 16) 

Mrtvi ljudi ništa ne mogu izabrati. Naš Gospodin je rekao: „Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.“ (Ivan 6, 44) To znači da nas je Očeva ljubav privukla prema Kristu. Možemo pomisliti da nas je naša dobrota navela na odabir Krista, no Biblija nam jasno govori kako je Bog bio taj koji je povukao prvi potez. (Ivan 15, 16) Biblijski govoreći, Bog je bio Taj koji nas je privukao Kristu, jer Bog je izabrao nas, ne mi Njega. To je ono što znači ljubav s trajnim učinkom. 

Božja ljubav spašava

Kao što je objašnjeno u prijašnjem ulomku, Bog je izabrao nas. Kao što Isus kaže: „Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.“ (Ivan 15, 19) O tome govori 7. poglavlje Ponovljenog zakona. Bog je rekao Izraelu: „Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda, vi ste zapravo najmanji, nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Jahve izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga.“ (Ponovljeni zakon 7, 7-8) 

Zahvaljujući samo Božjoj dobroti izbavljeni smo iz našeg vlastitog Egipta, svijeta grijeha i ropstva grijehu. Samo nas Bog može spasiti od svijeta i od nas samih. 

Zaključak

Shvaćate da je Bog povukao prvi potez kada vas je počeo voljeti. (1. Ivanova 4, 19) Bog nas je volio prije nego što smo mi mogli voljeti Njega, jer smo bili mrtvi u našim grijesima, zbog čega smo bili odvojeni od Boga. (Izaija 59, 2) Našoj odvojenosti od Boga došao je kraj zbog toga što je Bog pustio svoju ljubav na nas kroz Isusa Krista. Kao što Biblija proglašava: „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ (Ivan 3, 16) Isusova ljubav prema nama bila je prikazana na križu; naša ljubav prema Isusu prikazuje se kroz našu poslušnost, kao što je On rekao: „Ako me volite, držat ćete moje zapovijedi.“ (Ivan 14, 15) 

Ne možemo reći da volimo Isusa, dok u isto vrijeme nismo poslušni Njegovim zapovijedima. Nije moguće voljeti Boga, dok u isto vrijeme kršimo Njegove zapovijedi. (1. Ivanova 3) Ne kažem da ćemo biti bezgrješni, ali bismo trebali griješiti manje. Trebali bismo više biti poslušni Bogu i češće izbjegavati grijeh. To je ono što se naziva posvećenjem i posvećenje je djelo Duha Svetoga. Posvećenje je također Božji dar i daljnji dokaz da nas Bog voli beskrajnom ljubavlju: ljubavlju koja će nas pratiti i u Kraljevstvo. 

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: