Obraćenje na smrtnoj postelji
Foto: Pexels

Obraćenje na smrtnoj postelji je moguće kod osoba koje do tada nisu imali prilike ili nisu htjeli pokajati se i vjerom odgovoriti na Evanđelje.

Mnogi kršćanski svećenici, pastori i laici diljem svijeta koji rade u bolnicama ili drugim ustanovama svjedoče o iskustvima obraćenja prije smrti. Naravno, takva iskustva se događaju i u domovima umirućih.

Bolnički kapelani ili pastori ne služe samo kao duhovni pomoćnici koji propovijedaju i savjetuju bolesne, nego su prisutni i u trenucima smrti.

Obraćenja na smrtnoj postelji su rezultat njihovog propovijedanja evanđelja o Kristu koji je umro za spasenje onih koji Ga vjerom prihvate. Sjetite se razbojnika na križu i njegove vjere u posljednjim trenucima života (Luka 23,42).

Jesu li obraćenja na smrtnoj postelji vjerodostojna?

Ne možemo sa sigurnošću reći da su sva takva obraćenja vjerodostojna, ni stvarna, no činjenica je da mnogi predaju svoj život Bogu kao odgovor na evanđeosku poruku.

Nije na nama da sudimo nečiju iskrenost niti motive. Istina je da Bog spašava mnoge ljude čiji motivi nisu uvijek čisti.

Biblija nam kaže da nam Bog neće dati zmiju ako ga zamolimo ribu (Luka 11,11). Drugim riječima, Bog neće ”preveslati” neku osobu. Ako osoba zamoli Isusa za spasenje nakon što je čuo ili čula poruku evanđelja, ne postoji razlog da sumnjamo u njegovo ili njezino obraćenje.

Važno je naglasiti da treba biti oprezan po pitanju ”čekanja” na obraćenje. Mnogi koji danas odbacuju Kristovo evanđelje smatraju da će se obratiti prije smrti, ili kad budu stariji. No, tko nam jamči da ćemo dočekati sutrašnji dan ili neku daleku budućnost kada ćemo imati priliku doći Kristu.

Danas je dan odluke, jer možda nas sutra ne bude!