Knjiga Postanka naglašava blagoslov oca sinovima. Patrijarsi Abraham, Izak i Jakov su dali svečane blagoslove svojoj djeci – a u Jakovljevom slučaju i nekim praunucima. Zadobivanje očevog blagoslova je bila velika čast, a gubljenje blagoslova je bilo ravno prokletstvu.

Starozavjetni blagoslov oca sinovima je uključivao riječi ohrabrenja, detalje nasljeđa svakog sina, te proročke riječi vezane za budućnost. Primjerice, Izakov blagoslov Jakovu (koji je bio namijenjen Ezavu) je dao ovozemaljska bogatstva i autoritet nad njegovim bratom (Postanak 27,28-29). Također je obećao kako će oni koji blagosiljaju Jakova i sami biti blagoslovljeni, a da će oni koji ga proklinju i sami biti prokleti – riječi koje odjekuju Božjim obećanjem Abrahamu u Postanku 12,3.

Kada je Ezav otkrio da je Jakov prevario svog oca i primio blagoslov namijenjen njemu, bio je uznemiren i pitao je: “Zar za me nisi sačuvao nikakva blagoslova?” (Postanak 27,36). Izakove riječi Ezavu su ojačale Jakovljevu superiornost, ali su također prorokovale da će se jednog dana Ezav pobuniti protiv Jakovljeve vladavine (stihovi 39-40).

Kada je Jakov blagoslovio svojih dvanaest sinova, također je predvidio njihovu budućnost (Postanak 49). Biblija je zabilježila stvarno ispunjenje većinu ovih predviđanja, otkrivajući nadnaravnu sposobnost danu Jakovu kao ocu dvanaest plemena.

U jednom od njegovih blagoslova, Jakov je rekao: “Judo! Tvoja braća slavit će te; svagda ti je šaka na šiji dušmana, sinci oca tvoga tebi će se klanjat.” (Postanak 49,8). Blagoslov je također uključivao proroštvo da će kraljevi izaći iz Jude te će se jednom Kralju “narodi pokoriti” (stih 10). Judini potomci su kasnije obrazovali pleme iz kojeg je došao kralj David i u čijoj zemlji je bio Jeruzalem. Isus Krist je također došao iz Judina plemena (Matej 1,3).

Još jedan primjer natprirodnog predviđanja u Jakovljevu blagoslovu, je u njegovim riječima Jisakar: “Vidje da je odmor ugodan, a zemlja lijepa” (Postanak 49,15). Jisakarova obitelj je kasnije naslijedila zemlju donje Galileje, uključujući i Dolinu Jizraela, gdje se nalazilo bogato, plodno zemljište.

Jakovljev najmlađi sin je također dobio proročanstvo koje je kasnije ispunjeno: “Benjamin je vuk grabežljivi, lovinu on jutrom jede, a navečer plijen dijeli” (Postanak 49,27). Pleme Benjamina je izrodilo mnoge vojne vođe u Izraelu, uključujući Ehuda, kralja Šaula i Šaulova sina Jonatana, koji su imali snažnu ratnu osobnost (Suci 5,14; 1. Ljetopisa 8,40; 2. Ljetopisa 14,8; 17,17).

Posljednji blagoslov patrijarha je u biblijska vremena bio bitan u praktičnom smislu nasljednog prava. Zatim, neki od posljednjih blagoslova su uključivali proročke objave Božje nadnaravne moći na dijelu kroz Narod koji je odabrao.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.