Isus je najvažnija figura u cjelokupnoj ljudskoj povijesti

On je Bog u tijelu (Ivan 1, 1.14; Kološanima 2, 9), fizički je uskrsnuo od mrtvih (Ivan 2, 19-21), On je Gospodin (Luka 24, 34) i Spasitelj (Djela 5, 30- 32). On je došao kako bi umro za grešnike (Rim 5, 8) i izbavio ljude od Božjeg pravednog gnjeva koji je nad nama.

Jeste li grešnik?

Pitam vas, jeste li grešnik? Jeste li ikada lagali, krali, žudjeli, željeli, ili bili nepravedno ljuti na nekoga? Ako je tako, onda ste prekršili Zakon Božji. Bog je rekao: „Ne ukradi; ne laži, nemoj imati drugih bogova uz mene, ne ubij itd.“ (Izlazak 20). On nam je dao standard pravednosti i ako si prekršio bilo koju od Božjih zapovijedi onda nisi ispunio taj standard te se nalaziš pod neizbježnom Božjom osudom. Kada umreš, suočiti ćeš se s Njim, a na Sudnjem danu On će kazniti sve grešnike.

Ako vam se ne sviđa ovo učenje, onda bacite Bibliju i okrenite se od Krista, jer to je poruka Božje riječi – da je Isus došao umrijeti za grešnike, da ih spasi od gnjeva koji dolazi.

Isus je onaj koji vam je potreban. On sam. Ne tvoja djela (Rimljanima 3, 10-12; Izaija 64, 6.). Ne tvoja iskrenost. Ne tvoja dobrota. Nemate ništa za ponuditi Boga osim svoje grešnosti. Samo po ljubavi i milosti Božjoj, koja se nalazi u Isusu i Njegovu žrtvi, možete biti oslobođeni od pravednog Božjeg gnjeva nad svima koji su prekršili Njegov Zakon. Isus te spašava od Boga.

Božji gnjev na Sudnjem danu je nad grešnicima

Na Sudnjem danu Bog će suditi svim ljudima za njihove grijehe protiv Njega. On će suditi svima koji su lagali, krali, varali, žudjeli, nisu poštovali svoje roditelje i sl. On će to učiniti jer je svet i pravedan. Bog mora kazniti grešnika. Bog ne može i neće ignorirati osobu koja je prekršila Njegov pravedni Zakon. Zakon je odraz Božjeg karaktera. Stoga, prekršiti Božji Zakon znači uvrijediti Boga i negirati svetost Njegova karaktera. On će biti obranjen. Bog će suditi.

Biblija kaže da su svi „sagriješili i potrebna im je slava Božja“ (Rimljanima 3, 23). To znači da su vaši grijesi izazvali razdor između vas i Boga (Izaija 59, 2), a rezultat je smrt (Rimljanima 6,23) i gnjev (Efežanima 2, 3). Jedini način da budete spašeni od Božje srdžbe jest da budete spašeni po vjeri u Krista (Efežanima 2, 8-9.; Rimljanima 5, 1). Morate vjerovati u ono što je Isus učinio na križu za oproštenje vaših grijeha, i ne treba se uzdati ni u što drugo, čak ni vlastitu iskrenost ili djela. Isus i samo Isus je Onaj koji nas može odvratiti od pravedne Božje osude nad grešnicima.

Evanđelje

Evanđelje (Radosna vijest) je da je Isus umro za grešnike na križu, bio pokopan i uskrsnuo od mrtvih (1 Korinćanima 15, 1-4). Njegova smrt je bila žrtva koja odvraća Božji gnjev (1 Ivanova 2, 2). To je jedini način da budemo spašeni..

Isus je onaj koji je umro za grijehe svijeta (1 Ivanova 2, 2). On je jedini put do Boga Oca (Ivan 14, 6). On sam nam otkriva Boga (Matej 11, 27). On ima svu vlast na nebu i na zemlji (Matej 28, 18). Samo po Njemu možemo biti spašeni od Božjeg gnjeva (Efežanima 2, 3). On vam može oprostiti vaše grijehe (Luka 5, 20; Matej 9, 2.). On može ukloniti krivnju koja pritišće vašu dušu. Isus vas može osloboditi od ropstva grijehu koji zasljepljuje vaše oči, slabi dušu i donosi vam očaj. On to može jer je odnio grijehe u svom tijelu na križu (1 Petrova 2,24), da oni koji vjeruju u Njega budu spašeni.

Ako niste kršćanin, a želite biti se oslobođeni od pravedne Božje osude nad vama zbog grijeha protiv Njega, onda dođite Onome koji je umro za grijehe svijeta. Dođite Onome koji je umro za grešnike (Matej 11, 28). Obratite se od grijeha. Vjerujte i pouzdajte se u Isusa. Primite Isusa koji je Bog u tijelu, koji je umro i uskrsnuo od mrtvih (1 Korinćanima 15, 1-4.) kao svog Gospodina i Spasitelja. Zamolite Isusa da vam oprosti vaše grijehe. Primite Krista (Ivan 1, 12). Samo On vas može oprati i očistiti od vaših grijeha i samo Isus vas može izbaviti od pravedne osude svetog i beskonačnog Boga. Molite se Isusu. Tražite Ga. Zamolite ga da vas spasi i on će to učiniti.

Želim napomenuti, da vas „Isus mormonizma“ (đavlov brat), „Isus Jehovinih svjedoka“ (anđeo učinjen čovjekom), „Isus New Age-a“ (čovjek usklađen s božanskom svijesti) itd., ne može spasiti od vaših grijeha. Vjera je dobra onoliko koliko i osoba u koju smo ju položili – Isusa Biblije. Isus je Bog u tijelu, Kreator. Bog je Trojstvo, a Isus je druga osoba Trojstva.

Autor: Matt Slick; Preveo, priredio i prilagodio: Jasmin Koso; Izvor: Reformiranikrscanizagreb.com/Carm.org