Foto: Pixabay

Iako ne postoji stih koji izričito kaže: „Ne moli se anđelima“, veoma je jasno da se ne smijemo moliti anđelima. U konačnici, molitva je čin štovanja. I baš kao što anđeli odbacuju naše štovanje (Otkrivenje 22,8-9), tako odbacuju i naše molitve. Nuditi naše štovanje ili molitvu bilo kome osim Bogu jest idolopoklonstvo.

Postoji i nekoliko praktičnih i teoloških razloga zašto je pogrešno moliti se anđelima. Sam Krist se nikada nije molio nikome doli Ocu. Kada su ga učenici upitali da ih nauči kako da mole, On im je kazao: „Vi dakle molite ovako: Oče naš koji jesi na nebesima…“ (Matej 6,9; Luka 11,2). Da je molitva anđelima nešto što mi, kao Njegovi učenici, trebamo činiti, ovo bi bilo mjesto da nam to kaže. Jasno je da se trebamo moliti samo Bogu. To je također vidljivo u odlomcima poput Mateja 11,25-26, gdje uvod u Kristovu molitvu počinje sa: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje…“. Isus ne samo da počinje svoje molitve obraćanjem Ocu, već i sadržaj Njegove molitve obično traži pomoć koja se može dobiti samo od nekoga tko ima svemoguću, sveznajuću i sveprisutnu moć. Molitva anđelima bila bi neučinkovita jer su anđeli stvorena bića i ne posjeduju te moći.

Slučaj protiv molitve anđelima također se može pronaći pregledom Ivana 17,1-26, gdje Isus moli u ime svojih sljedbenika, tražeći za njih više blagoslova od Boga Oca, uključujući i posvećenje, proslavljanje i očuvanje svetih. Ova tri blagoslova mogu doći samo iz izvora koji ih trenutno drži, i opet, anđeli jednostavno nemaju tu moć. Anđeli nas ne mogu posvetiti, oni nas ne mogu proslaviti i ne mogu jamčiti našu baštinu u Kristu (Efežanima 1,13-14).

Drugo, tu je i prigoda iz Ivana 14,13, kada sam Krist govori vjernicima da sve što tražimo u Njegovo ime, On će učiniti, jer se moli izravno Ocu. Molitva upućena anđelima ne bi bila ni učinkovita, a niti po biblijskim uputama. Druga prigoda u kojoj Krist spominje da molitve moraju biti ponuđene samo u Njegovo ime pojavljuje se u Ivanu 16,26. Ovaj stih prenosi poruku da, nakon Kristova uzašašća na nebo, On djeluje kao posrednik pred Ocem za sve vjernike. Ni anđeli ni bilo koje drugo stvoreno biće nikad nije opisano kao posrednik pred Ocem. Samo Sin i Duh Sveti (Rimljanima 8,26) mogu zagovarati pred Očevim prijestoljem.

Na kraju, 1. Solunjanima 5,17 govori vjernicima da mole bez prestanka. To će biti moguće samo ako vjernik ima pristup Bogu koji je uvijek prisutan i dostupan za slušanje molbi svake osobe u istom trenutku. Anđeli nemaju tu sposobnost – nisu sveprisutni ni svemoćni – i kao takvi nisu kvalificirani za primanje naših molitvi. Molitva Ocu kroz Krista jedini je potreban i učinkovit način na koji možemo komunicirati s Ocem. Ne, molitva anđelima apsolutno nije biblijski koncept.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Aleksandar J.