Što znači odvojiti se od svijeta i predati se Bogu?

Bog poziva svoj narod da sebe polože na oltaru kao žive žrtve. Drugim riječima, trebamo se odvojiti od svijeta i predati Bogu za Njegove planove.

Gdje god nas On pošalje, mi trebamo ići. Što god On zatraži od nas, mi trebamo učiniti.

„Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.“ (Rimljanima 12, 1-2)

Ideja požrtvovnosti kosi se sa vrijednostima kulture u kojoj živimo. Suptilne, i ne tako suptilne poruke stalno nam poručuju da sebe stavljamo na prvo mjesto, da zahtijevamo svoja prava i da sami odredimo svoj put.

No Bog poziva svoj narod da sebe polože na oltaru kao žive žrtve. Drugim riječima, trebamo se odvojiti od svijeta i predati Bogu za Njegove planove.

VIDI OVO: 3 razloga zbog kojih je Božji plan bolji od svih tvojih planova

S obzirom što je Bog sve učinio za nas po Kristu, naš bi odgovor trebao biti namjerno i voljno podčinjavanje. U potpunosti dajemo sebe i kontrolnu nad svojim životom Onomu koji nas je oblio samilošću i milosrđem tako što je našu dušu spasio iz šake grijeha.

Gdje god nas On pošalje, mi trebamo ići. Što god On zatraži od nas, mi trebamo učiniti. Što god On želi, mi trebamo htjeti.

To nije jednokratna odluka koja zauvijek određuje kurs našeg života, nego je to svakodnevno davanje Njegovoj volji. U svakom trenutku imamo priliku mrmljati protiv naše situacije, ili možemo priznati Bogu da je On glavni.

Kao vjernici, mudri smo ako se prisjetimo da nema boljeg izbora nego se cijelim srcem povjeriti Bogu koji ima beskonačno znanje, bezuvjetnu ljubav, i bezgraničnu moć. Ako siđemo s oltara i oslonimo se na svoje ograničeno razumijevanje i sebeljublje, ljudske će slabosti dovesti do prevrata sa teškim posljedicama.

Nije nam samo dužnost, nego je i privilegija da postanemo žive žrtve Gospodinu. Kada mu se potpuno predamo, On će nas preobraziti na sliku svoga sina Isusa Krista. On će nas iskoristiti za proširivanje svoga kraljevstva, a naš će život blagosloviti podovima Duha Svetoga.

Autor: Charles Stanley; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Intouch.org

NAJNOVIJE!