Opći potop se stvarno dogodio
Screenshot: YouTube

Opći potop se dogodio, a za to postoje dokazi. Brojni znanstvenici vjeruju da biblijski dokazi, koji su i logični, kao i vidljivi geološki pronalasci na Zemlji, podupiru biblijski zapis o Općem potopu u Noine dane.

Evolucijska znanost nam govori da su fizički oblici koje vidimo na površini Zemlje nastali sporim procesom tijekom milijuna i milijuna godina.

Premda u zadnje vrijeme postoje otkrića protiv viđenja geoloških obilježja da su se oblici formirali od strane više lokaliziranih katastrofa, evolucijsko mišljenje poriče da je ono što vidimo formirano jednim ogromnim Općim potopom kao što je opisano u Bibliji.

Brojni znanstvenici kreacionisti, kao i svi znanstvenici koji zagovaraju mladu Zemlju, vjeruju da biblijski dokazi, koji su i logični, kao i vidljivi geološki pronalasci na Zemlji, podupiru biblijski zapis o Sveopćem potopu u Noine dane. Promotrimo neke od tih dokaza. (Zbog duljine ovog članka isključeni su detalji, no postoji mnogo dostupnih izvora za one koji žele saznati više. Izdvojio sam neke na kraju ovog članka.)

Pretpostavljena odstupanja

Moramo uzeti u obzir da kreacionisti i evolucionisti imaju potpuno iste dokaze sa kojima mogu raditi. Međutim, evolucionisti pokušavaju objasniti te dokaze bez Božje perspektive. Sa druge strane, kreacionisti objašnjavaju dokaze u Božjem svjetlu i Njegovoj Riječi. Iznijete pretpostavke, ili svjetonazori određuju kako će osoba tumačiti dokaze. Dakle, kad se radi o debati između evolucije i kreacionizma, sve dok evolucionist ne počne vjerovati u Boga, ili kreacionist prestane vjerovati u Boga, debata će se nastaviti.

VIDI OVO: Jesu li dinosauri nestali nakon Općeg potopa iz vremena Noe?

Geološki dokazi da se Opći potop stvarno dogodio

Dokazi za Opći potop postoje diljem cijelog svijeta. Jedan od dokaza je činjenica da su morski fosili pronađeni visoko iznad razine mora na svakom kontinentu. Ti fosili su nađeni u stijenama Grand Canyona i na visini od 30.000 metara na Himalaji. Najbolje objašnjenje za ovo je da se morao desiti globalni potop u nekom trenutku naše povijesti koji je pokrio ova visoka područja.

Također postoje velika groblja fosiliziranih biljaka i životinja koji su pronađeni na prostranim ‘grobnim mjestima’ gdje su morali biti zatrpani veoma naglo u ogromnim sedimentnim naslagama. Jedno od takvih groblja proteže se preko 180 milja sjevernog dijela Arizone do južnog dijela Nevade, te pokriva područje od najmanje 10.500 četvornih milja. Ovakva groblja postoje u cijelom svijetu. Nisu formirana lokalnom, ili regionalnom poplavom; već je za to bila potrebna mnogo veća sila.

Na svakom kontinentu mogu se naći slojevi sedimentnih stijena. Mnogi od tih naslaga mogu se pratiti cijelim putem preko kontinenata, čak i između kontinenata. Geolozi pronalaze dokaze da su se ti sedimenti nataložili veoma brzo, u kratkom vremenskom periodu, a ne milijunima godina kao što tvrdi evolucija.

Teorija evolucije tvrdi da je slojevima sedimentnih naslaga u kojima leže fosili trebalo milijuni godina da se nagomilaju. Međutim, ne postoje dokazi o nastaloj eroziji koji bi potvrdili da su se slojevi formirali u toliko dugo vremena. Ponavljam, dokazi upućuju da su naslage nastale veoma naglo u vrlo kratkom vremenu.

Također, postoji mnogo primjera višeslojnih fosila. To su, na primjer, fosili mrtvih stabala, koji se prostiru vertikalno kroz nekoliko sedimentnih slojeva, dok evolucionisti tvrde da su slojevi oblikovani zasebno milijunima godina. Da li bismo trebali vjerovati da su ta drveća izumrla, ali nisu istrunula, iako su po njima navodno stajala milijunima godina? Dakle, biblijski Potop ovo objašnjava mnogo uvjerljivije.

Logični dokazi

“Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom. Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda.” (Postanak 7,19-20). Logika nam govori da nije važno koliko su “visoke stijene” bile visoke (3 metara ili 3 milje), jer ako su sve bile prekrivene sa “petnaest lakata” vode, tada je velika vjerojatnost da je cijela Zemlja bila prekrivena vodom.

VIDI OVO: Postoje li dokazi da se globalni potop iz biblijskog Postanka stvarno dogodio?

Ako je potop bio samo lokalan događaj, zašto Noa i njegova obitelj (i svi drugi koji se nisu htjeli utopiti) jednostavno nisu napustili to područje koje je uskoro trebalo biti potopljeno, i preselili se na višlje, suho područje? Uostalom, Bog je Nou o tome obavijestio 120 godina unaprijed. Da li bi onda arka veličine koju opisuje Biblija bila potrebna za lokalni potop?

Biblijski dokazi za Opći potop

Za kršćane, i za sve koji postojanje Boga uzimaju za ozbiljno, Biblija je legitiman izvor dokaza za Noin potop. Vjernici, i drugi, mogu se ne složiti oko detalja; međutim, poricati povijest ovog Potopa znači poricati autoritet Božje Riječi.

Postanak (poglavlja 6, 7 i 8) nam daje biblijski izvještaj o potopu u Noine dane. Rano čovječanstvo počelo je odbacivati Božja pravila i pobunilo se protiv Njegovog gospodstva (isto kao što to čovječanstvo čini i danas). Ljudska pokvarenost na kraju dovela je do Božje osude nad njima, “Reče Jahve: Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje – od čovjeka do zvijeri, gmizavce i ptice u zraku…” (Postanak 6,7). Nekoliko odlomaka jasno govori da je Bog namjeravao uništiti ljude i životinje na Zemlji:

“…reče Bog Noi: Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.” (Postanak 6,13)

U odlomku koji ne može biti jasniji, čitamo:

“Izgiboše sva bića što se po zemlji kreću: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi. Sve što u svojim nosnicama imaše dah života – sve što bijaše na kopnu – izgibe. Istrijebi se svako biće s površja zemaljskog: čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji.” (Postanak 7,21-23)

Kršćani bi trebali imati na umu da je Isus potvrdio povijesnu pouzdanost Potopa kad je govorio u vezi dolazećeg suda: “Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.” (Matej 24,37-39, usp. Luka 17,25-27). Isus je usporedio Potop kao ustanovljeni povijesni događaj.

Autor poslanice Hebrejima nam govori: “Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.” (Hebrejima 11,7).

VIDI OVO: 7 nevjerojatnih istina iz priče o Noi (i kako nas one usmjeravaju na Krista)

Nadalje, u kontekstu osude, Petar piše o Potopu kao povijesnoj činjenici, “…ako staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva – osmoga – Nou, glasnika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožni” (2. Petrova 2,5, usp. 1. Petrova 3,20). Petar ne bi koristio ovaj argument kao osnovu za njegovo upozorenje o Božjem nadolazećem sudu kad bi se samo odnosio na mit ili maštovitu priču.

Zaključak

Prečesto, Bibliju tumačimo pomoću drugih pomagala; tumačimo je po tome kako godi našim osjećajima, ili po tome kakvu korist možemo imati od određenih interpretacija. Neki Riječ Božju tumače kroz prizmu evolucijske teorije, drugim riječima, biblijska poruka se mijenja kako bi se uklopila u ono što teorija evolucije smatra istinitim.

Umjesto toga, sve bi se trebalo promatrati kroz prizmu biblijskog gledišta. Ništa u Bibliji ne može biti u sukobu sa istinom. Božja Riječ je istina (Ivan 17,17). Stoga, kad se neka filozofija/uvjerenje/teorija suprotstavlja sa biblijskim naukom, tada se ta filozofija/uvjerenje/teorija mora promijeniti.

Vjerujem da je biblijski izvještaj o Noinom potopu doslovno istina. Dok se drugi možda ne slažu, geološki dokazi, razum i logika se slažu sa Božjom Riječi kad kaže, “Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen.” (2. Petrova 3,6)

Autor: Robert Driskell; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com