Biblija nam cijelo vrijeme ponavlja kako smo dragocjeni Bogu, no mi vrlo često zaboravimo tu predivnu istinu. Donosimo vam deset biblijskih stihova koji govori koliko ste vrijedni u Njegovim očima:

Sada ovako govori Jahve, koji te stvorio, Jakove, koji te sazdao, Izraele: »Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj! (Izaija 43,1)

Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima. (Izaija 49,16)

Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati? (Rimljanima 8,32)

Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. (Efežanima 2,10)

Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! (Efežanima 2,4-5)

Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bjehu ti sakrite dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga. (Psalam 139,13-16)

Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. (Galaćanima 2,20)

A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. (Rimljanima 5,8)

U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. (1. Ivanova 4,9-10)

Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno. (Sefanija 3,17)