Oslobođenje od sotonske sile

Slobodni možete biti još danas – upravo sada! Ne morate više živjeti pod vlašću đavolske sile. Ali najprije morate znati ovo: nema oslobođenja od grijeha dok ga ne naučite mrziti!

Jedina snaga koju grijeh ima nad vama je ljubav prema njemu. Ali ako imate dovoljno krivnje, straha i osude te ako možete reći: ‘’Neću više donositi sramotu Isusovu imenu!’’ – tada se s vjerom možete dići i reći: ‘’Đavole, prepoznao sam te!’’

Jeste li voljni dići se u Isusovo ime i priznati: ‘’Svladan sam!’’? To od vas iziskuje mnogo iskrenosti. U svom srcu morate reći: ‘’Da, to sam ja! Dovoljno dugo imam tu stvar u sebi i sad treba otići. Moram postati slobodan!’’

Upravo sada trebate dati do znanja čitavom paklu da je vaš Spasitelj Isus Krist umro i prolio svoju krv – i zbog toga đavao nema više vlasti ili pobjede nad vama!

Evo što morate učiniti:

1. Morate shvatiti da vas Bog ljubi i da je poslao svoga sina Isusa Krista da vas oslobodi od svakog ropstva. Nije važno jeste li ušli u to ropstvo prije nego ste došli Kristu ili poslije. On je došao osloboditi vas!

Ne možete ostati tamo gdje se nalazite i sami se boriti s đavlom; naime, već ste vidjeli da je presnažan za vas. Borbu s đavlom ne vodite vi – već Isus. Vi samo možete s pouzdanjem stajati i reći: ‘’To je zbog križa!’’

2. Odbacite sav strah. Možda se bojite što će vam sotona učiniti – ali on nema nikakve vlasti da išta učiniti. Đavao je iskrivio oslobođenje, jer istina je jednostavno vlast Isusa Krista, samo Njegova!

3. Stojte na onome što vam kaže Riječ Božja:

‘’Sin se Božji pojavio zato da uništi đavolska djela’’ (1 Iv 3,8). Isus nije došao da uništi vas. On vas želi izbaviti, spasiti, osloboditi!

‘’(Isus) smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla’’ (Heb 2,14). Čitavo vaše oslobođenje dolazi kroz smrt Isusa Krista na križu!

‘’Izbrisa zadužnicu koja je svojim odredbama bila nam protivna; ukloni je prikovavši je na križ. Razoruža Poglavarstva i Vlasti i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime’’ (Kol 2,14)

4. Potpuno odložite svoj grijeh i vjerujte Isusu da će vam pomoći da to usmrtite. Izrecite mu ovu molitvu: ‘’Gospodine Isuse, želim biti slobodan od mog grijeha. Dopustio sam da đavao uđe mojom voljom i sada se svojom voljom odričem svoga grijeha. Ja to nazivam grijehom i potpuno se pouzdajem u Tebe da ćeš mi pomoći da se oduprem. Sada te molim da me opereš i očistiš. Vjerujem Tvojoj Riječi da si mi oprostio, da si me oprao i oslobodio Tvojom krvlju.

Pred tvojim se imenom mora sagnuti svako koljeno na nebu, na zemlji i pod zemljom. U Tvoje se ime dižem protiv svih demonskih utvrda u mom životu. I vlašću Tvog križa molim te za oslobođenje od demonskih duhova koji me nadziru.’’

‘’Đavole, moraš se suočiti s Isusom, ne sa mnom, nego s Isusom! Zapovijedam tim utvrdama nada mnom da se slome Isusovom krvi i pobjedom križa. Izjavljujem da te otvoreno izlažem ruglu i da sam pobjednik nad tobom u Isusovo ime!’’

Sad pročitate ovo obećanje za vas od Gospodina:

‘’Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje’’ (Ps 91,14)

Sad odmah usredotočite svoju ljubav na Isusa. Izbavljeni ste Njegovim imenom i Njegovim križem. Ne svojim mnogim plakanjem, ne nečijom molitvom nad vama – nego Njegovim imenom i Njegovim križem!

Autor: David Wilkerson; Izvor: Put života, br. 407