Osobna riječ od Boga koju trebate primiti sada

Ova riječ od Boga se ne smije prezreti. Ono što nam govori uvijek je za naše krajnje dobro!

Revno molim nad ovim porukama i dok sam molio za ono što će Gospodin htjeti da napišem u ovoj, Duh Sveti mi je jasno šapnuo: “Ohrabri narod Božji! Reci im koliko ih Gospodin ljubi i koliko se raduje u svojoj djeci!”

Vjerujem da je ovo posebna riječ za mnoge koji čitaju ovu poruku. U samom ovom trenutku, duboko u sebi, morate čuti da će vas Gospodin sačuvati i da se on u ovom vašem sadašnjem trenutku testiranja raduje u vama. Ovdje je tekst koji, vjerujem, trebate primiti kao osobnu riječ od njega upravo sada:

“Ne odbacuj Jahvine opomene, i nemoj da ti omrzne njegov ukor. Jer koga Jahve ljubi, onoga i kori, kao otac sina koga voli” (Izr 3,11-12).

PROČITAJTE: Zašto nas Bog disciplinira? Vaše nevolje nisu uzalud …

Čak ako je ono kroz što upravo sada prolazite draga stegovna mjera, sjetite se da je to siguran znak da vas vaš Otac ljubi i uživa u vama. Ako primite ovu riječ – da vas duboko ljubi i da se raduje nad vama – znat ćete da sve to pridonosi vašem dobru i da su vaši koraci doista određeni od njega.

Autor: David Wilkerson; Izvor: Put života

NAJNOVIJE!